Son Güncelleme:
21/02/2024 - 23:50

SALI SÖYLEŞİLERİ (2015 - HALEN)

. 

SALI SÖYLEŞİLERİ.27: Deneyimlerin DeneyimlenmesiSALI SÖYLEŞİLERİ.26: Yaratıcı-Kültür Endüstrileri ve Türkiye'nin Uluslararası Perspektifteki YeriSALI SÖYLEŞİLERİ.25:  Modern Bir Şehir (Brezilya, Yeni Belgrad ve Petržalka - Bratislava'ya dahil bir semt)

. 

SALI SÖYLEŞİLERİ.24: Kentsel Tasarımda Kuralsızlığa Olumlu Bir Yaklaşım
 
 

. 

SALI SÖYLEŞİLERİ.23: Tasarım Araçları: Bir GirişSALI SÖYLEŞİLERİ.22: Uygulamaya Biçim Vermek: Sonuç Odaklı İzleme-Değerlendirme ve Politika TasarımıSALI SÖYLEŞİLERİ.21:  Pandemiyle Değişen Gayrimenkul Piyasası

. 

SALI SÖYLEŞİLERİ.20: Türkiye'de Sosyal Bilimer Alanında Çevre Çalışmaları ve Araştırma Olanakları
 

. 

SALI SÖYLEŞİLERİ.19: Sınır Bölgesinde Sosyo-Mekansal Etkileşim ve Yönetişim: Türkiye'nin AB ve Gürcistan Sınır BölgeleriSALI SÖYLEŞİLERİ.18: Yaratıcı Sınıfın Kentsel Kullanım PratikleriSALI SÖYLEŞİLERİ.17:  Sürdürülebilir Kentler ve İklim Değişikliği

. 

TUESDAY TALKS.16: Kentsel Yapılı Çevrenin Yenilenmesine Yönelik Planlama Sürecinde Alternatif Mekansal Gelişim Stratejileri: Güzeltepe ve Buca (İzmir) ÖrnekleriSALI SÖYLEŞİLERİ.15: İzmir Modeli: İzmir İçin Demokratik Bir Belediyecilik Önerisi

. 

SALI SÖYLEŞİLERİ.14: Egemenlik Bölgelerinin Konut Çevresi Ölçeğinde İşleyişiSALI SÖYLEŞİLERİ.13: Kentsel Mekanda Soylulaştırmanın Kimlik Üzerindeki Etkileri & Mülteci Çocukların Kent Algıları ve Mekansal Deneyimlerinin İncelenmesi

. 

SALI SÖYLEŞİLERİ.12: Yapılı Çevre ile Çocukluk Çağı Astım İlişkisi: Ankara Örneği & Türkiye'de Sürdürülebilirlik Dönüşümünün Yönetişimi: Kentsel Atık Yönetim Sistemleri

. 

SALI SÖYLEŞİLERİ.11: Alan Yönetimi ve Koruma Planlaması

. 

SALI SÖYLEŞİLERİ.10: ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri düzenlenen teknik gezi kapsamında Biga'da yaşadıkları deneyimlerini aktaracaklardır
 
 

. 

SALI SÖYLEŞİLERİ.09: Şehir ve Bölge Planlama son sınıf öğrencileri, TU Dortmund/Almanya ve De Aveiro/Portekiz Erasmus tecrübe ve izlenimlerini karşılaştırmalı olarak katılımcılarla paylaşacaklardır
 

. 

SALI SÖYLEŞİLERİ.08: Kentsel Tasarım Stüdyosu kapsamında yapılmış olan Ukrayna alan gezisi izlenimleri sunulacaktır
 
 
 
 

.
SALI SÖYLEŞİLERİ.07: Vaat Edilen Topraklar, Medya ve Kentsel Mekan Üretimi: Marka Konut Projeleri Örneği

.
SALI SÖYLEŞİLERİ.06: Karmaşıklık Karşısında Planlama: Sınır ötesi metropol alanlar için çok katmanlı çok merkezli yönetişim

.
SALI SÖYLEŞİLERİ.05: Rüzgar Enerjisinin Planlanması: Türkiye Örneği
 
 
 

.
SALI SÖYLEŞİLERİ.04: Önce Hayal Et Sonra Planla: Özgün bir planlama deneyimi
 
 
 

.
SALI SÖYLEŞİLERİ.03: Türkiye'de Konut Üretimi: Devlet, Özel Sektör ve Kullanıcılar

. 
SALI SÖYLEŞİLERİ.02: Vizyonlar ve Yollar 2040: Avustralya Şehirlerinde Düşük Karbon Dirençli Geleceklere Geçiş

. 

SALI SÖYLEŞİLERİ.01: Şehircilikte Yeni Nesil Tasarım Kontrolü: Parametrik Kodlama 2.0

. 

SALI SÖYLEŞİLERİ.00: Kaya Sanatı Araştırmaları ve Dünya Mirası Alanının Yönetimi: Tsodilo Tepeleri Projesi