Program Eğitim Amaçları

 

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans Programı mezunları,

  • mesleğini toplumsal sorumluluk ve kamu yararı bilinciyle ve meslek etiği değerlerine tümüyle bağlı kalarak uygular,
  • planlama ve tasarım alanlarında bireysel çalışmalar ile ekip çalışmalarını başarıyla yürütebilme, koordinasyon ve liderlik görevlerini üstlenebilme becerileriyle ön plana çıkar,
  • analitik düşünce ve sentezleme yetenekleri yanında, meslek alanına ilişkin olguları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme özellikleriyle tercih edilir,
  • Türkçe ve İngilizce dillerinde ulusal ve uluslararası yazını izleyerek, her iki dilde de mesleki çalışmalarını yürütebilme becerileri nedeniyle tercih edilir,
  • yaşam boyu öğrenme ve kendi başına süreç tasarlama ve yönetme becerilerini kazanmış olmaları nedeniyle gerek kamu sektöründe yönetici, gerekse özel sektörde işveren olarak çalışır.