Milan Husar (Dresden Leibniz Graduate School and Slovak University of Technology) held a presentation titled "Planning in the face of complexity - Multilevel polycentric governance for cross-border metropolitan areas".

Date: December 22, 2015

Venue: Kubbealtı

Time: 12:30 PM

-

Milan Husar (Dresden Leibniz Yüksek Okulu ve Slovak Teknoloji Üniversitesi) "Karmaşıklık karşısında planlama - Sınır ötesi metropol alanları için çok düzeyli çok merkezli yönetişim" başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.

Tarih: 22 Aralık 2015

Yer: Kubbealtı

Saat: 12.30

 


Last Updated:
21/02/2024 - 16:13