ORTAK PROGRAMLAR

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, üniversite çatısı altındaki diğer bölümlerle ortak çalışarak 5 disiplinler-arası Programa katkı sunmaktadır:

  

Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile ortaklaşa sunulur 

 

Yerleşim Arkeolojisi Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Mimarlık ve Arkometri Lisansüstü Programı ile birlikte ortaklaşa sunulur 

 

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans ve Doktora Programı

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, Biyoloji Bölümü, İstatistik Bölümü, Mimarlık Bölümü ve Sosyoloji Bölümü ile birlikte ortaklaşa sunulur

 

Deprem Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa sunulur

 

Yer Sistem Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora Programı

16 diğer bölüm/enstitü ile ortaklaşa sunulur: Biyoloji, İşletme, Kimya, İnşat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ekonomi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, Makine Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Fizik, Sosyoloji ve İstatistik