Proje Adı Proje Ekibi Destekleyen Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Proje Adı Proje Ekibi Destekleyen Kurum Thesis Başlangıç Yılı Bitiş Yılı

Improving urban green spaces Akkar Ercan Z. M. , Thompson I.(Yürütücü) Diğer Ülkelerdeki Kamu Kurumları 2001 2001
İstanbul'un eylem planlamasına yönelik mekansal gelişme stratetejileri araştırma ve model geliştirme (Spatial development strategies, research and model development for Istanbul Action Plan) Akkar Ercan Z. M. Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje 2005 2006
Planning for sustainable communities in suburban residential neighbourhoods The case of Ümitköy Ankara Akkar Ercan Z. M. (Yürütücü) , Açmaz Özden M. Valilik 2005 2013
PUMAH - Planning, Urban Management and Heritage Akkar Ercan Z. M. (Yürütücü) , Bilgin Altınöz A. G. , Balaban O. , Ersoy M. 7. Çerçeve Programı Projesi 2012 2016
CA18110 Underground Built Heritage as Catalyser for Community Valorisation Akkar Ercan Z. M. (Yürütücü) , Pace G.(Yürütücü), Karagöz P. , Çetin Y. TÜBİTAK - AB COST Projesi 2019 2023
CA18137 European Middle Class Mass Housing (MCMH-EU) Akkar Ercan Z. M. (Yürütücü) , Vaz Milheiro A.(Yürütücü) TÜBİTAK - AB COST Projesi 2019 2023
RÜZGARDAN ENERJİ ÜRETİM MEKANLARININ YER SEÇİMİNDE GEÇERLİ SOSYO-EKONOMİK, KÜLTÜREL VE ÇEVRESEL ETKİ ALANLARINA İLİŞKİN "TOPLUMSAL DUYARLILIK" DEĞİŞKENLERİNİN BELİRLENMESİ ATAÖV DEMİRKAN A. (Yürütücü) Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2016 2016
Komana Koruma ve Geliştirme Eylem Araştırması: Arkeolojik Araştırmaların Toplumsal Süreçle Bütünleştirilmeleri Üzerine bir Deneme ATAÖV DEMİRKAN A. (Yürütücü) , ERCİYAS D. B. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2017 2017
Co-benefits of green buildings, and the opportunities and barriers regarding their promotion Balaban O. (Yürütücü) TÜBİTAK Projesi 2011 2012
Iklim Degisikligiyle Mücadele ve Uyum Konusunda Kent Yönetimlerinin Etkinliginin Arttırılması GEDİKLİ B. (Yürütücü) , BALABAN O. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2014 2015
Yeşil İklim Yeşil Ekonomi - Greening the Climate, Greening the Economy Aşıcı A. A. (Yürütücü), Balaban O. AB Destekli Diğer Projeler 2016 2017
Eskişehir-Bursa Yolu Çevresi Batı Koridoru Gelişme Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama Modeli Önerisi Keskinok H. Ç. (Yürütücü) , Balaban O. (Yürütücü) Belediye 2018 2019
Eskişehir Bursa Yolu 2. Etap Gelişim Şemalarının Oluşturulması ve Araştırma Raporunun Hazırlanması Balaban O. (Yürütücü) , Keskinok H. Ç. (Yürütücü) Belediye 2019 2019
Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği BÜYÜKCİVELEK A. B. (Yürütücü) Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2018 2019
Komana Antik Kenti Kazı Ve Araştırması ERCİYAS D. B. (Yürütücü) Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2009 2009
Mihridat Krallık Coğrafyasında Savunma Sisteminin Tanımlanması Projesi ERCİYAS D. B. (Yürütücü) Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2011 2011
KOMANA (TOKAT) BİZANS DÖNEMİ SERAMİKLERİNİN HAMMADDE KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ ERTAŞ G. (Yürütücü) , ERCİYAS D. B. , Er M. B. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2013 2013
Komana Arkeolojik Araştırmaları, Uzaktan Algılama Uygulamaları Ve Malzeme Analizi ERCİYAS D. B. (Yürütücü) , SÜZEN M. L. , ÖZACAR A. A. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2012 2014
Hamamtepe Höyüğü Gec Bizans/Erken Beylik Kale Yerlesiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Anlaşılması ERCİYAS D. B. (Yürütücü) Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2014 2014
Tokat'ta Bizans'dan Osmanlı'ya Kırsal Yerleşimler ERCİYAS D. B. (Yürütücü) , SÜZEN M. L. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2015 2016
Komana Koruma ve Geliştirme Eylem Araştırması: Arkeolojik Araştırmaların Toplumsal Süreçle Bütünleştirilmeleri Üzerine bir Deneme ATAÖV DEMİRKAN A. (Yürütücü) , ERCİYAS D. B. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2017 2017
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Köye Dönüş ve Rehabilitasyon için Alt-Bölge Gelişme Planı Hazırlama Projesi Keskinok H. Ç. , Ersoy M. , Şengül H. T. , Oyan O. Başbakanlık 2001 2002
Gelişmekte Olan Ülkelerde Kent Merkezlerinin Çözülme Sürecinin Ankara Kent Merkezi Üzerinde İncelenmesi Keskinok H. Ç. (Yürütücü) , Aksel B. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2003 2004
Mimarlık Fakültesi Harita Bilgi Merkezi Yeniden Yapılandırılması Projesi Keskinok H. Ç. (Yürütücü) , Çalışkan O. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2003 2004
Yerel Ekonomik Kalkınma Ve Devletin Yeniden Ölçeklenmesi: Yerel Ekonomik Kalkınma Politikalarının Oluşturulmasında Yerel İş Topluluklarının Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme KESKİNOK H. Ç. (Yürütücü) Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2011 2011
Kentsel Ulaşım Planlamasında Politika Yapımı ve Karar Alma Süreçlerinin İzmir ve Ankara Kentlerinde Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi BAYIRBAĞ M. K. (Yürütücü) , KESKİNOK H. Ç. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2016 2016
Konuta Ekonomik Erişebilirliğin Analizi ve Ölçüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi ÖZDEMİR SARI Ö. B. (Yürütücü) , AKSOY E. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2016 2016
Ankara Kentsel Alanında Konut Stoku Boşluk Oranlarının İncelenmesi ÖZDEMİR SARI Ö. B. (Yürütücü) , AKSOY E. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2018 2019
EKOLOJİK YERLEŞİMLERDE SOSYAL SÜREÇLERİN ANALİZİ : SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRESEL DENGELER PINARCIOĞLU M. M. (Yürütücü) , TANYER A. M. , PEKERİÇLİ M. K. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2015 2016
Miselyum Tabanlı Biyolojik Bir Yapı Malzemesinin Laboratuvar Testleri Aracılığı İle Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi TANYER A. M. (Yürütücü) , Atikoğlu C., KIZILKAYA N., ÇETİN Ö., Erol F., GÜNEY B. A. , et al. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2016 2020
Yenilenebilir Enerji Kaynakları (RES-GES-HES) Bilimsel Araştırma Raporunun Hazırlanması Severcan Y. C. , Yetiş Ü.(Yürütücü), Türel A., Kentel E. Belediye 2015 2015
TOKİ'de Yaşam Toplu Konut Projeleri ve Dar Gelirli Grupların Yer Algısı Değerlendirmesi ve Kullanımı Severcan Y. C. (Yürütücü), Barlas A. TÜBİTAK Projesi 2014 2016
Ankara'da Gecekondu Dönüşüm Kapsamında Yapılan Toplu Konut Projelerinde Çocuk ve Kadınların Konut Memnuniyeti SEVERCAN Y. C. (Yürütücü) Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2016 2016
YUKARIDAN AŞAĞIYA KENTSEL TASARIM SÜREÇLERİNE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: 100.YIL MAHALLESİ'NDE KATILIMCI TASARIM SİMÜLASYONU (100. YIL'I YENİDEN DÜŞÜNMEK) Severcan Y. C. (Yürütücü) AB Destekli Diğer Projeler 2016 2018
Kent Formu, Hava Kirliliği ve Çocukluk Dönemi Astımı İlişkisi Severcan Y. C. (Yürütücü) , Özden Üzmez Ö., Ulusoy Severcan E., Gaga E. E., Aydın N. TÜBİTAK Projesi 2020 2023
Third Country Training Programme on Disaster Risk Management and Building Disaster Resilient Communities Şenol Balaban M. (Yürütücü) TICA-JICA İşbirliği Programı Destekli Proje 2019 2019
İzmir Örneği ile Türkiye'de Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması Yetişkul Şenbil E. (Proje Yöneticisi) , Şenbil M. (Proje Yürütücüsü), Ozdemir Sonmez N. (Proje Yürütücüsü) TÜBİTAK 2018 2021
İl Risk Azaltma Planı Hazırlama Kılavuzu Güncellenmesi ve Pilot Uygulama Projesi Şenol Balaban M. (Yürütücü) , Uluç A. , Özgür B. İç İşleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı 2019 2019
Lisansüstü Tez Projeleri İçin Ortak Sarf Ve Yedek Parça Alımları UZUN C. N. (Yürütücü) Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2010 2010
CHANGE IN TOURIZM PLANNING APPROACH IN THE CASE OF SOUTH ANTALYA TOURISM AREA UZUN C. N. (Yürütücü) , BARIN E. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2013 2013
Industrial Design Materials Experience Laboratory Realization Project UZUN C. N. (Yürütücü) , OKURSOY M. E. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2013
Mahalle Dönüşümündeki Politikalar ve Uygulamalar: Soylulaştırma 2.0 Yetişkul Şenbil, E.  AB Destekli Diğer Projeler 2013 2016
Yurtiçi Havayolu Ulaşımı, Tahmini ve Mekansal Denge Analizi Yetişkul Şenbil, E.  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2011 2014
İzmir Örneği ile Türkiye’de Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması Yetişkul Şenbil, E. (Yürütücü) TÜBİTAK Projesi 2017