Diğer Programlar

Geçtiğimiz yıllarda, Avrupa Planlama Okulları Birliği'nin (AESOP) tam üyesi olarak ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Avrupa ülkelerindeki diğer planlama okulları ile birlikte Yoğunlaştırılmış Programların düzenlenmesinde etkin görev almıştır. Bu programlar kapsamında farklı yıllarda, farklı içeriğe sahip çeşitli ulus ötesi ve disiplinler-arası yoğunlaştırılmış eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. Ayrıca Bölüm, Avrupa'daki diğer mimarlık ve planlama okulları ile birlikte ortak çalışarak uluslararası stüdyo derslerini hayata geçirmiştir. Bu etkinlikler hakkında daha fazla bilgi için:

 

Yoğunlaştırımış Programlar

Urban Exchange Studio '08