Within the scope of the Tuesday Talks series, Res. Asst. Neşe Aydın and Res. Asst. Zeynep Özçam held a presentation regarding their Ph.D. theses which are titled respectively as "The Relationship Between Built Environment and Childhood Asthma, The Case of Ankara" and "The Governance of Sustainability Transition in Turkey: The Urban Waste Management Systems".

Date: January 5, 2018

Venue: METU Faculty of Architecture, Kubbealtı

Time: 12:30 PM

-

Salı Söyleşileri kapsamında, Arş. Gör. Neşe Aydın "Yapılı Çevre ile Çocukluk Çağı Astım İlişkisi: Ankara Örneği" ve Arş. Gör. Zeynep Özçam "Türkiye'de Sürdürülebilirlik Dönüşümünün Yönetişimi: Kentsel Atık Yönetim Sistemleri" başlıklı doktora tezlerini sunmuşlardır.

Tarih: 5 Haziran 2018

Yer: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Kubbealtı

Saat: 12.30

 


Last Updated:
21/02/2024 - 15:55