ALAN YÖNETİMİ VE KORUMA PLANLAMASI

Kültürel mirasın korunması konusunda uzman olan Sayın Mehmet Gürkan tarafından "Alan Yönetimi ve Koruma Planlaması" başlıklı bir sunuş gerçekleştirilecektir. Söyleşiye tüm ilgililer davetlidir.

Sunum dört ana başlık altında yapılacaktır:

- Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasındaki araçlar

- Korumanın süreçleri

- Koruma Amaçlı İmar Planları ve Alan Yönetim Planları

- Çanakkale Tarihi Alan Yönetimi deneyimi

8 Mayıs 2018, Saat 12:30

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Kubbealtı


Last Updated:
09/09/2020 - 18:17