2017-2018 İlhan Tekeli Doktora Tez Ödülü sahibi Dr. Emrah Söylemez, "Sınır Bölgelerinde Sosyo-Mekansal Etkileşim ve Yönetişim: Türkiye'nin AB ve Gürcistan Sınır Bölgeleri" başlıklı doktora çalışmasına dair bir sunuşunu bölümümüzde gerçekleştirmiştir. 

Tarih: 19 Kasım 2019

Yer: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Kubbealtı

Saat: 12.30

 


Son Güncelleme:
20/02/2024 - 21:05