Arş. Gör. Neşe Aydın "The Relationship Between Built Environment and Childhood Asthma, The Case of Ankara" ve Arş. Gör. Zeynep Özçam "The Governance of Sustainability Transition in Turkey: The Urban Waste Management Systems" başlıklı doktora tezlerini sunacaklardır. Söyleşiye tüm ilgililer davetlidir.

5 Haziran2018, Saat 12:30

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Kubbealtı


Last Updated:
09/09/2020 - 18:23