Within the scope of the Tuesday Talks series, Şule Demirel and Res. Asst. Damla Karagöz held a presentation regarding their Ph.D. theses which are titled respectively as "Influences of Gentrification on Identity in Urban Space" and "Analyzing the Urban Perceptions and Spatial Experiences of Refugee Children".

Date: January 12, 2018

Venue: METU Faculty of Architecture, Kubbealtı

Time: 12:30 PM

-

Salı Söyleşileri kapsamında, Şule Demirel "Kentsel Mekanda Soylulaştırmanın Kimlik Üzerindeki Etkileri" ve Arş. Gör. Damla Karagöz "Mülteci Çocukların Kent Algıları ve Mekansal Deneyimlerinin İncelenmesi" başlıklı doktora tezlerini sunmuşlardır.

Tarih: 12 Haziran 2018

Yer: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Kubbealtı

Saat: 12.30

 


Last Updated:
21/02/2024 - 15:57