İdari Görevler

 

Bölüm Başkanı: Emine Yetişkul Şenbil, Profesör Dr.

Bölüm Başkan Yardımcıları: Yücel Can Severcan, Doçent Dr.

                                                    Olgu Çalışkan, Doçent Dr.

                       

 

Fakülte Üyelerinin İdari Görevleri

Emine Yetişkul Şenbil, Profesör Dr. 

Yatay Geçiş Başvuruları Değerlendirme

Bölüm Derslerine İlişkin Katalog Çalışmaları

Staj Koordinatörü ve Ulusal Staj Programı Sorumlusu

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi

Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Bölüm Kalite Değerlendirme Komisyon Üyesi

Bölüm Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi

Bölüm Yatay Geçiş Komisyon Üyesi

 

Serap Kayasü, Profesör Dr.

Şehir Planlama Yüksek Lisans Koordinatörü (Şehir Planlama Yüksek Lisans öğrencilerinin tez danışmanları atanana kadar kayıt ve danışmanlık işleri)

Mimarlık Fakültesi 100.yıl Etkinlikleri Komisyonu Üyesi

Agora Öğrenci Çalıştayı

Bölüm Akreditasyon Komisyon Üyesi (YÖK)

 

Melih Pınarcıoğlu, Profesör Dr.

Bölge Planlama Yüksek Lisans Koordinatörü (Bölge Planlama Yüksek Lisans öğrencilerinin tez danışmanları atanana kadar kayıt ve danışmanlık işleri)

MATPUM Merkez Başkanı

Üniversite DSİM ARGE Komisyon Üyesi

 

Nil Uzun, Profesör Dr.

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

Harita ve Plan Belgeleme Birimi Koordinatörü

Prof. Dr. Gönül Tankut Ankara Kitaplığı Koordinatörü

Bölüm Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi

Bölüm Atama ve Yükseltme Ölçütlerini Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi 

Mimarlık Fakültesi 100.yıl Etkinlikleri Komisyonu Üyesi

Bölüm Programı Çalışma Grubu Üyesi

Mimarlık Fakültesi Atama ve Yükselme Komisyonu Üyesi

Mimarlık Fakültesi Arşiv ve Yayın Komisyonu Üyesi

  

Burcu Erciyas, Profesör Dr.

Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı

Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (KORA)

 

Anlı Ataöv, Profesör Dr.

ODTÜ UZEM Yönetim Kurulu Üyeliği

TAÇDAM Yönetim Kurulu Üyeliği

 

Müge Akkar Ercan, Profesör Dr.

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Koordinatörü (Kentsel Tasarım Yüksek Lisans öğrencilerinin tez danışmanları atanana kadar kayıt ve danışmanlık işleri) (07.07.2020 3 yıl)

ERASMUS Yüksek Lisans Programı Koordinatörü

Mevlana Programı Koordinatörü

ODTÜ – Türk Silahlı Kuvvetleri Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

ODTÜ Konfüçyüs Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Fakülte Yayın Kurulu Üyesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Bölüm Programı Çalışma Grubu Üyesi

 

Osman Balaban, Profesör Dr.

Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi

Bölüm Eğitim Komisyonu

Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

Mimarlık Fakülte Dergisi Derleyeni

Ankara Üniversitesi Ernst Reuter İskân ve Şehircilik UAM Danışma Kurulu Üyesi

Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı Yürütme Kurulu Üyesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Teşvik Komisyonu Üyesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Danışmanı

Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

  

Olgu Çalışkan, Doçent Dr.

Bölüm Başkan Yardımcısı

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Koordinatörü (Kentsel Tasarım Yüksek Lisans öğrencilerinin tez danışmanları atanana kadar kayıt ve danışmanlık işleri)

Fakülte Yayın Kurulu Üyesi

ERASMUS Lisans Programı Koordinatörü

Salı Söyleşilerinin Düzenlenmesi (Bölümde düzenlenen söyleşilerin koordinasyonu)

Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi

Engelsiz ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Danışmanı

Mimarlık Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

Bölüm Kalite Değerlendirme Komisyon Üyesi

  

Meltem Şenol Balaban, Doçent Dr.

Yan Dal Programı Koordinatörü (Yan Dal Öğrencilerinin başvuru ve kayıtları)

Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi (UEAM) Yönetim Kurulu Üyeliği

Afet Yönetim Merkezi Yönetim Kurulu Merkez Müdürü ve YK üyesi

YÖK Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu Üyesi

ODTÜ Japon Kültür Topluluğu Akademik Danışmanı

Deprem Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Yönetim Kurulu Üyesi

Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

Bölüm Yatay Geçiş Komisyon Üyesi

 

Yücel Can Severcan, Doçent Dr.

Bölüm Başkan Yardımcısı

Lisans Koordinatörü (Modül zorunlu ve seçmeli dersler konusunda danışma, mezuniyet aşamasında derslerin tamamlanması denetimi)

AESOP Bölüm Temsilcisi ve Türkiye Temsilcisi

TUBOP Bölüm Temsilcisi

Öğrenci Temsilcileri Seçimi (Bölüm öğrenci temsilciliği seçiminin örgütlenmesi)

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü WEB Sayfası Koordinatörü

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Tanıtım Sorumlusu

Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi

Uzaktan Eğitim Koordinatörü

GGIT Programı Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi

Bölüm Akreditasyon Komisyon Üyesi  (YÖK)

 

Burcu Özdemir Sarı, Doçent Dr.

BAP Komisyonu Üyesi 

Atama ve Yükseltme Ölçütlerini Değerlendirme Komisyonu

Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı Koordinatörü (Doktora öğrencilerinin tez danışmanları atanana kadar kayıt ve danışmanlık işleri)

YTM-MATPUM Yönetim Kurulu Üyesi

Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi

MEB YLSY-REBUS Danışmanı

Bölüm Yatay Geçiş Komisyon Üyesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Rektörlük Akademik Teşvik Komisyon Üyesi

 

Ender Peker, Doçent Dr.

Mimarlık Fakültesi 100.yıl Etkinlikleri Komisyonu Üyesi

Bölüm Kalite Değerlendirme Komisyon Üyesi (Koordinatör)

Bölüm Stratejik Plan Değerlendirme Üyesi  (Koordinatör)

Bölüm Programı Çalışma Grubu Üyesi

Mimarlık Fakültesi Sürdürülebilir Acil Eylem Planı Çalışma Komisyon Üyesi

 

Duygu Cihanger M. Riberio, Dr. Öğretim Üyesi

Bölüm Kalite Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Bölüm Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve 2.Başkanı

Agora Öğrenci Çalıştayı

Mimarlık Fakültesi Seminerleri Düzenleme Kurulu Üyesi

Bölüm Programı Çalışma Grubu Üyesi

  

H. Eren Efeoğlu, Arş. Gör.

Bölüm Yatay Geçiş Komisyon Üyesi

Salı Söyleşileri Koordinasyonu

 

Selen Karadoğan, Arş. Gör.

Harita, Plan Belgeleme Birimi

Bölüm Yatay Geçiş Komisyon Üyesi

 

Göksun Yıldırım, Arş. Gör.

Bölüm Kalite Değerlendirme Komisyon Üyesi

KBAM Sekretaryası

  

Ecem Kutlay, Arş. Gör.

Bölüm Kalite Değerlendirme Komisyon Üyesi

 

Aybüke Balahun Çoban, Arş. Gör.

Bölüm Kalite Değerlendirme Komisyon Üyesi

 

Ayşegül Sarı, Arş. Gör.

Bölüm Web Sayfası Sorumlusu

KBAM Sekretaryası

Mimarlık Fakültesi Sürdürülebilir Acil Eylem Planı Çalışma Komisyon Üyesi