ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 1973 yılında lisans, 1978 yılında da yüksek lisans derecelerini elde etti. Yüksek lisans tez çalışması Batıkent (Ankara) Planlama Projesi Sürecine ilişkin siyasa önerilerine yöneliktir. Peyzaj mimarlığı alanında uzmanlaştı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Ziraaat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden doktora derecesi aldı. Uzun yıllar ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı; sayısız kentsel tasarım ve peyzaj planlama ve tasarım yarışması kazandı. İller Bankası Genel Müdürlüğü, İmar Planlama Dairesi ile Ankara Belediyesi'nde çalıştı. Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde dersler verdi . 1986 yılında Vista Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Ofisi'ni kurdu, çok sayıda proje üretti, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenmiş birçok kent planlama ve peyzaj tasarımı yarışmasından ödül kazandı. 1985 tarihinde bitirdiği doktora tezi, Ankara kentinin yeşil alan sisteminin planlanmasında Mogan Gölü-Akköprü arasındaki su sisteminin önemi üzerinedir. Bu çalışma Eymir Gölü ve çevresine ilişkin kapsamlı inceleme ve tasarımları içermektedir.


Son Güncelleme:
09/09/2020 - 16:30