North Carolina Devlet Üniversitesi ile Princeton Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi gördü. Harward Üniversitesi'nden kentsel tasarım alanında yüksek lisans derecesi elde etti. Cincinnati Üniversitesi'nde kentsel tasarım alanında akademik göreve başladı. Bu üniversitede 1963-1996 yıllarında kentsel tasarım ve planlama derslerine girdi. Bölüm başkanlığı ve okul yöneticiliği yaptı. Eğitmenlik, araştırma ve danışmanlık etkinlikleri yanı sıra sayısız önemli kentsel projede yer aldı. Cincinnati Planlama Komisyonu'nda bulundu. . Cincinnati tepelerinin korunması projesi, ABD Orman Hizmetleri ile Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği tarafından ödüllendirildi. Çok sayıda çevre koruma ve araştırma projesinde yer aldı. Tarihsel koruma ile ilgili mevzuat taslağı hazırladı. Napoli Kenti Planlaması Danışmanlar Kurulu'nda yer aldı. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde konuk öğretim üyesi olarak tasarım derslerine girdi. Bunların yanı sıra İTÜ, Lahore Ulusal Sanat Okulu, Yeni Delhi Planlama ve Mimarlık Okulu'nda, Anna (Madra) Üniversitesi'nde dersler verdi.


Son Güncelleme:
09/09/2020 - 16:35