1967 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü bitirdi. 1970 yılında ODTÜ’de yüksek lisans, 1977 yılında “Distorted and Lower Forms of Capitalist Industrial Production in Underdeveloped Countries: Contemporary Artisan Shops and Workshops in Eskişehir and Gaziantep, Turkey” başlıklı çalışması ile Massachusetts Institute of Technology’den doktora derecesini aldı. 1986’da doçent, 1993 yılında profesör oldu. 1967 yılında Berksan-Topaloğlu Bürosu’nda yürütülmekte olan Adana Nazım Plan çalışmalarında yer aldı. 1967-1968 yıllarında Paris’te “Bureau d’Etudes et de Realisations Urbaines” de “Bassin Miniere” Bölge Planlama Projesi’nde çalıştı. 1969 yılında İmar ve İskân Bakanlığı’nda çalıştı. 1971 yılında Çinici Mimarlık Bürosu’nda yürütülmekte olan “Çorum Binevler Konut Projesi”nde yer aldı. 1989-1995 yılları arasında Ankara Büyükşehir İmar Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Bu dönemde “Eski Ankara”, “Bütünleşik Ankara”, “Yeni Ankara”, “Yeşil Ankara” ve “Güzel Ankara” Projelerini yönetti. 1987 yılında “Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Planlama Projesi Yarışması’nda ekibiyle birincilik elde etti. Yurt dışında Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası’nın Cezayir, Afganistan, Vietnam ve Çin’de gerçekleştirilen projelerinde çalıştı. “Afganistan’ın Afet Sonrası Kentsel Yeniden İnşa Kapasitesinin Değerlendirilmesi”, “Cezayir El-Asnam Kenti Afet Sonrası Yeniden İnşasının Planlaması”, “Cezayir Casbah Kentinin Rehabilitasyonu” üzerine uzman raporları hazırladı. Gelibolu Yarımadası Barış Parkı Uluslararası Düşünce ve Tasarım Yarışması Projesi’ni yürüttü. Orta Anadolu Doğal ve Tarihi Anıtları Koruma Bölge Kurulu başkanlığını yaptı. Sanayide küçük üretim, göç ve istihdam, gecekondu ve tarihsel koruma alanında çok sayıda araştırma ve uygulama projesinde yer aldı. 


Son Güncelleme:
09/09/2020 - 16:47