İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde mimarlık eğitimi gördü. 1947 yılında yüksek mimar-mühendis olarak mezun oldu. Bayındırlık Bakanlığı Şehircilik Fen Heyeti'nde çalıştı; 1955 yılında müdürlüğünü yaptı. Pennsylvania Üniversitesi'nde kent planlama yüksek lisans derecesini elde etti. İmar ve İskân Bakanlığı'nda çalıştı. Bu yıllarda çok sayıda kentin planını hazırladı. 1961 yılında ODTÜ'de tam zamanlı öğretim üyesi olarak göreve başladı; Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün kuruluşunda görev aldı. 1962-1968 yılları arasında Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanlığını, 1968 yılında da Mimarlık Fakültesi Dekanlığını üstlendi. 1968 yılında doçent, 1973 yılında profesör oldu. 1975 yılında Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kuruluşunda yer aldı; ilk dekanı oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi ile Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin kuruluşuna öncülük etti. Türkiye'de şehir ve bölge planlama eğitiminin kurumsallaşmasında önemli roller üstlendi. Üniversiteden emekli olduktan sonra önemli araştırmalar yaptı. Bu araştırmaların ürünü olarak, 2000 yılında "19. Yüzyılda İzmir'de Yaşam", 2005 yılında "19. Yüzyılda İzmir'de Sağlık Sorunları ve Yaşam", 2011 yılında da "19. Yüzyılda İzmir'de Doğal Afetler" ve "19. Yüzyılda İzmir Kenti" başlıklı çalışmaları yayınlandı.


Son Güncelleme:
09/09/2020 - 00:11