1962 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. 1963 yılında aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldı. 1965 yılında ABD'de Pratt Enstitüsü'nde Tropikal Mimarlık alanında, 1966 yılında da ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde yüksek lisans derecelerini elde etti. 1966 yılında göreve başladığı ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde planlama ve uygulamasında sibernetik yaklaşım, kentsel modelleme ve benzetim yöntemleri, sistem ve kentsel dinamikler, bilişim kuramı üzerine yoğunlaştı, planlama teknikleri ve yöntemleri üzerine dersler verdi. 2005 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde doktora derecesini elde etti. 1970'li yıllarda Türkiye'de tarihsel mekânın korunması çalışmalarında önemli bir yeri olan Antalya Kaleiçi Koruma Geliştirme İmar Planı Projesi'nde yer aldı.


Son Güncelleme:
09/09/2020 - 16:31