Almanya'da fizik, matematik, felsefe ve müzik öğrenimi gördü. Prof. Hans Reichenbach'ın asistanı olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde göreve başladı (1934). Türk Tarih Kurumu'nda çalıştı (1937-1942). Hasan Âli Yücel'in teşvikiyle dışarıdan sınava girerek doçent oldu (1947). Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Felsefe Bölümü öğretim üyeliğine atandı. 1954 yılında profesör oldu. 1963'te Paris'te Ecole Normale Superieur (Yüksek Öğretmen Okulu)'da felsefe dersleri verdi. 1968 yılında emekli oluncaya kadar DTCF'de çalıştı. Türk Tarih Kurumu'nda danışmanlık yaptı. Yarı zamanlı öğretim üyesi olarak Ankara Üniversitesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) ve Hacettepe Üniversitesi'nde mantık ve felsefe dersleri verdi. Türkiye'deki felsefe anlayışının oluşmasında önemli bir paya sahiptir. Erasmus ve Nietzsche gibi düşünürlerin yapıtlarını Türkçeye çevirdi. Felsefe Yazıları adlı kitabı ile 1977'de Türk Dil Kurumu Deneme Ödülü'nü aldı. 1979 yılında Türkiye Felsefe Kurumu tarafından Onur Başkanı seçildi.


Son Güncelleme:
09/09/2020 - 16:55