İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden 1955 yılında mezun oldu. 1957-1959 yıllarında Azot Sanayii T.A.Ş İnşaat Müdürlüğü'nde çalıştı. 1959-1961 yılları arasında İmar ve İskân Bakanlığı Şehircilik Dairesi'nde Fen Kurulu üyesi olarak çalıştı. 1961-1965 yılları arasında ünlü mimar ve şehirci Luigi Piccinato'nun bürosunda çalıştı. Çok sayıda İtalyan şehrinin nazım planlama çalışmalarında görev aldı. 1963 Yılında Roma Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehircilik Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1965-1967 yıllarında İmar ve İskân Bakanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü Fen Kurulu Başkanlığını üstlendi. 1967-1968 yıllarında İmar ve İskân Bakanlığı Bölge Planlama Dairesi'nde Fen Kurulu Başkanlığı yaptı. 1968-1984 yılları arasında Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu'nun başkanlığını yaptı. 1970'li yılların ikinci yarısında Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu'nda ekibi ile birlikte Yeni Yerleşim Alanları Projesi'ni (Ankara/Sincan/Eryaman) gerçekleştirdi. "Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği"nin (ISOCARP) 1993-1998 arasında başkanlığını yaptı. 1998 yılında ISOCARP'ın "Coastal Area Management: Integrating Environmental Objectives into Regional Planning" başlıklı kongresini Antalya'da düzenledi. 1986 yılından başlayarak ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde uzun yıllar yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Çok sayıda ulusal planlama ve tasarım yarışmasında ödül aldı.


Son Güncelleme:
09/09/2020 - 16:14