ODTÜ İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat ve İstatistik Bölümü'nden 1968 yılında lisans, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 1972 yılında bölge planlama alanında yüksek lisans ve 1991 yılında doktora derecelerini elde etti. Yüksek lisans tezi "Doğu Anadolu'da Petrol Sanayi", doktora tezi "Sağlık Coğrafyası ve Ankara'daki Sağlık Tesislerinin Konumu" üzerinedir. 1968-1969 yıllarında Milli Prodüktivite Merkezi'nde, 1969-1971 yıllarında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Bütçe Reform Grubu'nda çalıştı. 1972 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ne asistan olarak girdi. 1977-1992 yılları arasında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1992 yılında yardımcı doçent, 1994 yılında doçent oldu. Kentsel kamusal hizmetler, kamusal mallar, sağlık coğrafyası, konut kooperatifçiliği üzerinde çalıştı, araştırmalar yaptı. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde kent ve bölge planlamasında coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımı konusunda öncü çalışmalarda bulundu. 1973 yılında "Türkiye'de Yapılan Bölge Planlarının Karşılaştırılması" araştırmasını yürüttü. "Ekolojik Dengenin Korunması ve Sürdürülmesine Yönelik Kentsel Sistem Planlaması" başlıklı TUBİTAK araştırmasını üstlendi. 1993 yılında, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Konut Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında "Türkiye'de Konut Kooperatifleri ve Kooperatifçilikte Yeniden Yapılanma İçin Öneriler" geliştirdi. 1996 yılında Bursa Nazım Plan çalışmaları kapsamında "Ekonomik Çözümlemeler" araştırmasını gerçekleştirdi.


Son Güncelleme:
09/09/2020 - 16:29