İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde mimarlık (1944-1949), Harward Üniversitesi'nde şehir planlama eğitimi aldı (1951-1952). 1956 yılında Harward Üniversitesi'nde şehir planlama alanında yüksek lisans derecesi elde etti. ABD'de önemli planlama kuruluşlarında metropoliten planlama alanında çalıştı. 1957 yılında kurulan İmar ve İskân Bakanlığı Bölge Planlama Dairesi'nin başkanlığını yaptı. 1960 yılında tam zamanlı öğretim üyesi olarak ODTÜ'de göreve başladı. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün ilk Bölüm Başkanı oldu. 1968 yılında gerçekleştirilen Milli Fiziki Plan Semineri'nin düzenleyicileri arasında yeraldı. TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın kurucuları arasında bulundu. Oda'nın 1 no.lu üyesi oldu. 1970'li yıllarda Türkiye'de Toplumcu Belediyecilik anlayışının çerçevesinin çizilmesinde önemli roller üstlendi. Üniversiteden ayrıldıktan sonra serbest plancı olarak Türkiye'de birçok kentin planlamasını yürüttü.


Son Güncelleme:
09/09/2020 - 16:40