1952 yılında California Üniversitesi'nden (Berkeley) mimarlık lisans, 1953 yılında Oklahoma A. and M. Institute of Technology'den mimarlık yüksek lisans derecelerini elde etti. 1953-1954 yıllarında Philadelphia'da R.T.Addis Mimarlık Bürosu'nda çalıştı. 1956 yılında Bayındırlık Bakanlığı'nda çalışırken ODTÜ Mimarlık Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak atandı, ODTÜ'nün kuruluş çalışmalarına katıldı. 1958 yılında Yapı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevlendirildi; stabilize toprak yapılar üzerine araştırmalar yaptı. 1959 yılında Radyo Evleri sınırlı yarışmasında birincilik ödülü aldı. 1960 yılında ODTÜ'de yardımcı profesör oldu. Mimarlık Fakültesi'nde Mimari Tasarım derslerini verdi. 1963-1965 yılları arasında UNESCO Bursu ile İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka, İsveç ve Finlandiya'da konut planlaması konusunda incelemelerde bulundu. Mimarlık Fakültesi Dekanlığını yaptı. 1971 yılında ODTÜ Keban ve Aşağı Fırat Tarihi Eserlerini Kurtarma ve Değerlendirme Araştırma Merkezi (TEKDAM) Müdürlüğü'ne atandı. 1973 yılında doçent, 1982 yılında profesör oldu. 1982 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığına atandı.


Son Güncelleme:
09/09/2020 - 16:45