1 Haziran 2021 / Salı / 12.30

Feridun Duyguluer

Başlık: Kentsel Tasarımda Kuralsızlığa Olumlu Bir Yaklaşım

 

Kentsel tasarım, planlama ve mimarlık arasında, kendiliğinden gelişen bir özelliğe sahiptir. Bu "arada kalmışlığı", belediye uygulamalarından derlenen bilgi ve belgelere göre değerlendirdiğimizde, önemli verilere ulaşıyoruz. Kentsel tasarım projelerinin yönetilmesi bağlamında bir "süreç tanımsızlığı" çok dikkat çekicidir. Kentsel tasarım konularını mevzuat kalıplarına dahil etmeden "yeni" bir kulvar kabul edilebilir mi? 90 adet belediye kapsamında yapılan analizlerde yer alan, kavramlar, süreçler ve yönetim biçimleri birer "karmaşa" mı oluşturuyor? Yoksa, bu bulgular bizi, mesleki yönden farklı kabullenmelere götürebilir mi? Bu sorulara, yönetişim kurgusu içinde olumlu bir cevap arayışı, bölümümüz dahilinde gerçekleştirilen çevrimiçi sunum ile irdelenmiştir.

 

 

Feridun Duyguluer

ODTÜ, 1974 yılı mezunu, Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı olan Feridun Duyguluer, İmar ve İskan, Bayındırlık ve İskan ve son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarındaki çalışma döneminin sonunda 2012 yılında emekli olmuştur. 1994 yılından bugüne, ODTÜ Şehir Planlama Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmakta olup, ayrıca 2 ayrı üniversitede de öğretim görevini devam ettirmektedir. Şehir planlama, imar, tasarım ve hukuk konularında yoğunluk kazanan tecrübe ve çalışmalarının yanında, turizm ve mesleki yeterlilikler ile ilgili araştırma uğraşıları bulunmaktadır.

  


Son Güncelleme:
21/02/2024 - 23:34