SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL KENTLEŞME: Ankara'da Sürdürülebilir Yeşil Mekânların Planlanması ve Tasarlanması için Yeni Araç (veya Aracı) Önerileri

Derleyenler: Müge Akkar Ercan, Yağmur Erişen, İrem Duygu Tiryaki

Dünya, hızla artan nüfus, tüketim ve üretim, kentlere yoğun göç, çevresel bozulma, küresel ısınma, biyolojik çeşitlilik kaybı, kentsel alanların kırsal verimli arazilere veya doğal alanlara işgal ederek yayılması, salgın hastalıkların artması ve savaşlar sonucunda birçok krizle mücadele etmektedir. Gelecek nesillere daha iyi bir gelecek sağlamak için yaşadığımız gezegeni barış içinde, doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak sürdürülebilir yaşam alanları ve sistemleri gelişmek gittikçe daha önemli hale gelmiştir. Kentler, bu sorunların üstesinden gelmek için yeni, alternatif sürdürülebilir ve doğa dostu planlama ve tasarım çözümlerine ihtiyaç duymaktadır. Sürdürülebilir Yeşil Kentleşme: Ankara'da Sürdürülebilir Yeşil Mekânların Planlanmasında ve Tasarlanması için Yeni Araç (veya Aracı) Önerileri, kentsel sürdürülebilirliğin çevresel boyutunu ön plana çıkarmayı sağlayacak araçları (veya aracıları) kentlerin planlama ve tasarımında nasıl kullanılabileceğini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı'nın Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Stüdyosu'nda şehir planlama, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanlarında uzman 11 yüksek lisans öğrencisinin grup ve bireysel projelerinin bulunduğu bu kitapta, Ankara'nın Çayyolu bölgesinde bir kavrama dayalı olarak, çok ölçekli ve çok boyutlu bir yaklaşımla sürdürülebilir kentsel mekânların nasıl tasarlanabileceğine yönelik tasarım önerileri bulunmaktadır. 2021 yılı Bahar döneminde Covid-19 pandemi koşullarında çevrimiçi yürütülen kentsel tasarım stüdyosunda geliştirilen tüm projeler ve tasarım araştırmaları, stüdyo dersini yürüten öğretim elemanları ile öğrencilerin ortak ürünleridir.


Son Güncelleme:
17/03/2022 - 22:23