Agora fikirlerin tartışıldığı, bireylerin kolektif paylaşımlarda bulunmak için bir araya geldiği, kültürel ve sosyal etkinliğin var olduğu buluşma yeridir. Antik Yunan'da kentin merkezini oluşturan mekan gündelik yaşam pratikleri ile yeni düşüncelere, tartışma ortamlarına ve düşünsel gelişmeye ev sahipliği yapmıştır. AGORA Planlama Öğrencileri Buluşması kente ve planlamaya ilişkin konular üzerinde birlikte düşünmeyi, ortak fikir, tasarım, proje ve stratejiler üretmeyi amaçlayan, bunu da müşterek bir paylaşım ortamında gerçekleştirecek bir buluşma yeri olmayı amaçlamaktadır. Agora'ya kent ve planlama üzerine düşünen herkes davetlidir!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından bu yıl ilk defa 22 – 23 Haziran 2023 tarihlerinde "Kent+Direnç" temasıyla düzenlenecek olan AGORA l Planlama Öğrencileri Buluşması 21. Yüzyılda giderek karmaşıklaşan kentsel örüntülerde planlamanın ve planlama eğitiminin konumunu, güncel mekânsal ve toplumsal gelişmelere yaklaşımını odağına almaktadır. 6 Şubat 2023 tarihinde on bir kentte geniş çaplı yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremler, ülkemizde kentlerimizin afetlere ve diğer stres faktörlerine karşı dirençliliğini yeniden düşünmeyi gerekli kılmıştır. İklim değişikliği ve afetlerin (depremler, su baskınları, yangınlar, salgın hastalıklar vb.) ortaya çıkardığı risklere karşı güvenilir, sağlıklı ve esenlikli kentlerin kurgulanması, paydaşlar arası ilişkiler ve toplumsal dayanıklılığın artırılması için karar süreçlerinde katılımın sağlanması, dirençli kentlerin oluşması şehir planlama mesleğinin ve eğitiminin üzerine yeniden düşünülmesi ve yeni fikir üretilmesi gereken alanlardır. Bu yıl "direnç" temasını konu alan AGORA l Planlama Öğrencileri Buluşması kentlerin gittikçe artan risk ve streslere karşı kırılganlıklarının azaltılarak, daha dirençli olması üzerine mekânsal ve yasal-yönetsel çerçevede çalışmayı hedeflemektedir. İki gün sürecek olan buluşma sürecinde kentlerin deprem ve afetler, planlamanın geleceği, planlama eğitimi ve planlamada uygulamaların konu alınacağı çalıştaylar, forumlar, paneller, açık kürsü ve sunum etkinlikleri gerçekleşecektir. Urban.Koop, AnkaraAks, Step başta olmak üzere mekân üzerine çalışmalarda bulunan inisiyatiflerin "dirençli kentler" temasını kendi yorumları ile ele aldıkları çalıştaylar, atölye formatında iki gün boyunca sürecek ve çalıştay çıktıları ortak panellerde paylaşılacaktır. Agora kent ve planlama alanında düşünen ve üreten tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurusuna açıktır.

 


Son Güncelleme:
23/03/2024 - 17:21