İstanbul, California (Berkeley), Washington (Seattle), Cornell ve Columbia Üniversitelerinde ve Asya Enstitüsü'nde şehir ve bölge planlama eğitimi gördü. 1951 yılında Cornell Üniversitesi'nden "İstanbul için Metropoliten Planlama" başlıklı çalışması ile bölge planlama alanında yüksek lisans derecesi elde etti. New York kenti Nazım Planlama çalışmalarına katıldı. 1954 yılında yurda döndü. İmar ve İskân Bakanlığı ile İstanbul Belediyesi'nde çalıştı; Belediye Başkanı baş danışmanlığını yaptı. Türkiye'de bölge planlamanın kurumsal ve kuramsal çerçevesinin oluşturulması çalışmalarına katılıdı. 5-7 Haziran 1957 tarihli İkinci İskân ve Şehircilik Haftası Konferansı'nda "Türkiye'deki Bölge Planlama Hazırlıkları" başlıklı bildirisi alana önemli bir katkı olarak değerlendirilmelidir. Bakanlık bünyesinde Bölge Planlama Dairesinin kuruluşunda yer aldı. Ülkemizde İmar Mevzuatının biçimlenmesinde önemli görevler üstlendi. Yurtdışında değişik ülkelerde planlama ve tasarım bürolarında çalıştı. Birleşmiş Miletler Teşkilatı'nda danışman olarak bulundu. Bu kuruluşta afetler üzerinde çalışmalar yaptı. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde 1965-1980 arasında dersler verdi. ODTÜ dışında, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Kral Faysal Üniversitesi'nde de dersler verdi. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde uygulamadan gelen birikimi ve farklı alanlardaki eğitiminin bireşimi olarak eleştirel bir bakış açısını akademik ortama yerleştirdi. Metropoliten planlama yanı sıra planlama ve planlama ile ilişkili iktisat, hukuk, toplumbilim, koruma ve afetler konularında yöntem üzerine çok sayıda çalışma üretti.


Son Güncelleme:
09/09/2020 - 16:34