Mehmet Gürkan, an expert in the field of Cultural Heritage Preservation, held a presentation titled "Site Management and Conservation Planning".

The main topics of the presentation are as follows:

  • Tools for the protection of cultural and natural assets
  • Processes of protection
  • Conservation Development Plans and Area Management Plans
  • Çanakkale Historical Area Management experience

Date: May 8, 2018

Venue: METU Faculty of Architecture, Kubbealtı

Time: 12:30 PM

-

Kültürel Mirasın Korunması alanında uzman Mehmet Gürkan tarafından "Alan Yönetimi ve Koruma Planlaması" başlıklı bir sunuş gerçekleştirmiştir. 

Sunumun ana başlıkları şu şekildedir:

  • Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasındaki araçlar
  • Korumanın süreçleri
  • Koruma Amaçlı İmar Planları ve Alan Yönetim Planları
  • Çanakkale Tarihi Alan Yönetimi deneyimi

Tarih: 8 Mayıs 2018

Yer: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Kubbealtı

Saat: 12.30

 


Son Güncelleme:
21/02/2024 - 15:54