Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı - III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü işbirliği ile 3-5 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Kentsel morfoloji alanıyla ilgilili çalışmaları olan tüm araştırmacılar davetli olduğu sempozyumda 'KENT MORFOLOJİLERİ' başlığı altında 'Kentsel Form Araştırmalarında Çok Boyutlu Yaklaşımlar' teması irdelenmiştir. 

Detaylı bilgi: https://kentselmorfolojisempozyumu2021.wordpress.com/


Son Güncelleme:
18/05/2022 - 14:55