Bildiriler Kitabı:
‘Kent Morfolojileri: Kentsel Form Araştırmalarında Çok Boyutlu Yaklaşımlar’

Derleyenler: F.Cânâ Bilsel & Olgu Çalışkan

3-5 Mayıs 2021 tarihinde ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve  Mimarlık Bölümü tarafından çevrimiçi olarak düzenlenmiş olan III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları tarafından e-kitap olarak yayımlanmıştır.

https://kentselmorfolojisemposiyum2021.wordpress.com/

Sempozyum teması olan ‘Kent Morfolojileri: Kentsel Form Araştırmalarında Çok Boyutlu Yaklaşımlar’ başlığı altında yayımlanan kitap, 90 araştırmacının katkı sunduğu toplam 60 bildiriyi içermektedir.


Son Güncelleme:
10/05/2022 - 12:10