AESOP 2012 - 50. Yıl Kongresi ODTÜ, Ankara

 

AESOP 50. Kongresi 11-15 Temmuz 2012 tarihleri arasında Ankara ODTÜ'de gerçekleştirilmiştir.

 

"Avrupa Planlama Okulları Birliği (AESOP), Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne teşekkür eder ve AESOP 50. Yıl Kongresi'nin (11 - 15 Temmuz) organizasyonu için şükranlarını sunar. Ankara'daki ekip, göreve muazzam bir bağlılık ve dikkate değer bir güvenilirlik göstermiştir."

 

AESOP 2012 Kongresi İstatistiki Veriler*

Kongre tarihinde ilk kez, teslim edilen özetlerin sayısı 1000'i aşmıştır. 

Bildiri özetlerinin %53'ü ilk son teslim tarihi olan 15 Ocak'tan önce, %47'si ise 15 Ocak'tan 30 Ocak'a kadar tanınan uzatılmış teslim döneminde gönderilmiştir.

ŞEKİL 1 özet teslimi için duyurulan ilk tarih ve uzatılmış son teslim tarihi boyunca yapılan başvuru sayısını ifade etmektedir. 

 

Kentsel Miras, Kent Kültürleri ve Kentsel Tasarım, 133 teslim ile en çok özet gönderilen kongre teması olmuştur. Sıralamayı Planlama Teorisi ve Yöntemleri (96 özet); Kentsel Politika, Demokrasi, Yönetişim ve Katılım (88); Kentsel Değişim: Planlar, Vizyonlar ve Politikalar (84) takip etmiştir. En az rağbet gören temalar ise Planlama Tarihi (23) ile Demografi, Çok Kültürlülük ve Sosyal Uyum (26) olmuştur. 

ŞEKİL 2 1005 adet özet tesliminin temalara göre dağılımını ifade etmektedir. 

 

Konferansa gönderilen özet sayısı bakımından öne çıkan ülkeler arasında Türkiye, 108 adet özet teslimi ve %11 oranla en yüksek katılım sağlayan ülke olmuştur. Sıralamayı 92 özet (%9) ile İtalya takip etmiştir. Ek olarak, teslim edilen özetler ile Almanya, Hollanda, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinin her biri %7-8 oranında katılım sağlamıştır. 

ŞEKİL 3 1005 adet özet tesliminin ülkelere göre dağılımını ifade etmektedir. 

 

Özetler %34 oranında AESOP üyesi üniversitelere mensup akademisyenler tarafından, %27 oranında AESOP üyesi olmayan okullardan, %33 oranında ise öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiş, özetlerin %6'lık kısmı ise kategorize edilmemiştir.

ŞEKİL 41005 adet özet tesliminin AESOP üyesi olan/olmayan okullar ile öğrenciler arasındaki dağılımını ifade etmektedir.

 

Bildiri özetlerinin %96'sı sözlü sunum yapmak üzere, %4'ü ise (36 özet) poster sunumu yapmak üzere teslim edilmiştir. 

ŞEKİL 5 1005 adet özet tesliminin sunum türüne göre dağılımını ifade etmektedir. 

Değerlendirilen özetler %88,5 oranında konferansa kabul edilmiş %3,5 oranına ise red kararı verilmiştir. Kalan özetlerin %8'i için poster sunumu önerilmiştir. 

ŞEKİL 6 kabul edilen, reddedilen ve poster sunumu önerilen özetlerin dağılımını ifade etmektedir.

 

Özetlerin kabul oranı, AESOP üyesi okulların katılımcıları için %90,14, üye olmayan okulların katılımcıları için %83,21, ve öğrenciler için %77,98 olarak tespit edilmiştir. 

ŞEKİL 7 üyeliğe bağlı özet kabul oranlarını ifade etmektedir. 

 

Tüm temalar arasında yalnızca Demografi, Çok Kültürlülük ve Uyum temasına ait özetler %100 oranında kabul edilmiştir. Yaklaşık 10 tema için özet kabul oranı %90'ı aşarken en düşük özet kabul oranı %60 ile Planlama Eğitimi temasına aittir. 

ŞEKİL 8 temalara göre özet kabul oranını ifade etmektedir (çubuk grafikler sözlü sunum için kabul edilen özetlerin sayısını göstermektedir)

 

Kabul edilen toplam 858 bildiriden 602'si (%70) kongre programına dahil edilirken 256'sı (%30) geri çekilmiştir

ŞEKİL 9 geri çekilen bildirileri ve kabul edilen 858 özet arasından kongre programında yer alan bildiri sayısını ifade etmektedir

 

Geri çekilen bildirilerin %31'i öğrenciler, %27'si kategorize edilmemiş yazarlar ve %21'i AESOP üyesi okullar ve üye olmayan okullar tarafından geri alınmıştır. 

ŞEKİL 10 üyeliğe göre geri çekilen bildirileri ifade etmektedir. 

 

Kongre programında yer alan 602 bildiri toplamda 15 temaya dağıtılırken Hasar Görebilirlik, Riskler ve Azaltma Planlaması 71 bildiri ile en çok başvuru alan tema olmuştur. İkinci sırada 64 bildiri ile Kentsel Miras, Kent Kültürleri ve Kentsel Tasarım yer almıştır. En az bildiri almış temalar ise 18 bildiri ile Planlama Eğitimi ve her biri 17 bildiriye sahip Planlama Tarihi ve Demografi ile Çok Kültürlülük ve Sosyal Uyum temaları olmuştur.

ŞEKİL 11  kongre bildirilerinin temalar arasında dağılımını ifade etmektedir.

 

Konferans programında yer alması planlanan makalelerin %44'ü AESOP üyesi okullara dahil katılımcılara aittir. Üye olmayan okulların sunum payı %28 iken öğrenciler %24 oranında ve Doktora Çalıştayı öğrencileri %4 oranında sunum yapmıştır. 

ŞEKİL 12 kongre bildirilerinin üyeliğe bağlı oranını ifade etmektedir. 

 

492 adet (%82) sunum tam metin ile desteklenirken kalan 110 adet (%18) sunuma ait tam metin bulunmamaktadır. 

ŞEKİL 13 kongre bildirilerini ve tam metin bildiri durumunu ifade etmektedir.

 

Tam metin teslim etmemiş olan 110 sunum arasından 61'i (%55) AESOP üyesi katılımcılar tarafından, 27'si (%25) üye olmayan kurumlar ve 22'si (%20) öğrenciler tarafından teslim edilmiştir. 

ŞEKİL 14 tam metnin gönderilmediği sunumları (110 adet) ve bunların üyeliklere göre dağılımını ifade etmektedir. 

 

Kongrede yer alması planlanan 25 poster sunumu arasından 15'i halihazırda poster sunumu olarak gönderilmiştir. Oturum başkanları tarafından başlangıçta sözlü sunum için gönderilen 10 adet özete ise daha sonra poster sunumu önerilmiştir. Yukarıda belirtilen rakamlara göre poster sunumu için gönderilen 36 özet arasından 15'inin kongrede yer aldığı, 21'inin ise geri çekildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, sözlü sunum yapılmak üzere gönderilen özetlerin 77'si için oturum başkanları tarafından poster sunumu önerilmiştir. 77 başvuru arasından yalnızca 10 özet için bu önerinin kabul edildiği ve kongreye poster sunumu ile katıldığı, 67'sinin ise bu öneriyi reddettiği gözlemlenmiştir. 

ŞEKİL 15 Kongrede yer alan poster sunumlarını ifade etmektedir.

 

25 adet poster (Yazar kayıt ücreti baz alınarak planlanan 25 adet poster sunumu arasında 5'i poster sunumunu gerçekleşitmemiştir. Bu nedenle kongre boyunca Poster Sergi Salonunda 20 adet poster hazır bulunmuş ve Poster Oturumu sırasında sunumları gerçekleştirilmiştir.

Link üzerinden AESOP Kongresi Ankara kısa videosuna erişebilirsiniz. 

Link üzerinden David Harvey'nin mesajına erişebilirsiniz.

Link üzerinden Ulrich Beck'e ait anlatımı indirebilirsiniz. 

*http://www.aesop-planning.eu/events/en_GB/2012/09/06/readabout/aesop-sil...


Son Güncelleme:
18/05/2022 - 18:05