Şehir ve Bölge Planlama Lisans

Bölümün Lisans Programında Sunulan Dersler özellikle son yirmi yılda şehir plancılarının karşılaştıkları güçlüklerin ve kendilerinden beklenenlerin arttığının bilinciyle tasarlanmıştır. Eğitim açısından yaklaşıldığında bu durum, plancıların sadece geleneksel becerileri edinmelerini değil yeni problemlere müdahale etme becerilerinin de geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Bugün şehir plancıları, çeşitli disiplinlerden elde ettikleri girdilerle uygun soruları sorabilmeli ve bu girdileri kapsamlılık ve parçacıllık arasında ikileme düşmeden çözümleyebilmelilerdir.

Lisans programının amacı, bütüncül ilişkileri görebilen, bu ilişkilerin nasıl biçimlendirilebileceğine ilişkin ütopik veya gerçekçi alternatif bakış açıları geliştirebilen, gelecek için yaratıcı tasarımlar oluşturabilen ve parçalara odaklanmaktan ziyade konulara derinlemesine yaklaşabilen plancılar yetiştirmektir. Dolayısıyla, bölümde öğrenciler kentsel sistemlerin nasıl çalıştıklarını anlamak için nicel analiz tekniklerinden sosyal ve ekonomik analizlere kadar birçok beceri ile donatılmaktadır.

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama lisans ders programı öğrencilerin pratik hayattaki becerilerini geliştirmek amacıyla Planlama Stüdyosu derslerinden ve bunlara ilave kentlere ve bölgelere ait çeşitli problemleri anlamaya ve kentsel ve bölgesel alanların parçalarını, sosyo-ekonomik durumlarını ve yönetişimlerini daha iyi anlama ve analiz etmelerine yönelik teorik derslerden oluşmaktadır. 

Program, planlamanın çok-disiplinli boyutu nedeniyle öğrencilerine birçok seçmeli ders almalarına imkan tanımaktadır. Seçmeli dersler lisans programının 3. Yılından itibaren sunulur ve 4 uzmanlı alanı (modül) altında toplanmıştır: Kentsel Politika Modülü; Kentsel ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma Modülü; Kentsel Tasarım Modülü; ve Çevre, Altyapı ve Ulaşım Planlaması Modülü.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ayrıca ODTÜ çatısı altında diğer bölümlerde okuyan ve kentsel alanlar, kentsel sistemler ve planlama problemlerini anlamak ve bu konulardaki bilgisini arttırmak isteyen öğrencilere, Şehir ve Bölge Planlama Yan Dal Derecesi sunmaktadır.