Derslerin ve Planlama Stüdyolarının Organizasyonu

 

Lisans programının felsefesinde temel ilkeleriyle belirtilen prensiplere ilişkin olarak, programda gerçekleştirilecek değişikliklerin tasarımına üç temel ilke yön vermiştir:

1. Önerilen değişiklikler mevcut akademik kadro, teknik altyapı, teorik altyapı ve deneyim açısından gerçekçi olmalı ve maceracı nitelikte olmamalıdır.

2. Sınırlı sayıda anadal dersi ile desteklenen planlama stüdyoları yeni lisans programının temel taşını oluşturmalıdır. Birinci ve ikinci yıllarda teorik hazırlık derslerinin tamamı verilmeli, üçüncü ve dördüncü yıllarda öğrencilere stratejik öneme sahip birkaç temel ders ve çok sayıda seçmeli ders verilmelidir.

3. Birinci ve ikinci sınıf stüdyo programları, öğrencilerin var olan sistemi kavramasını, ifade edebilme yeteneği kazanmasını, temel tasarım becerilerini ve tasarım dilini geliştirmesini amaçlarken; üçüncü ve dördüncü sınıf stüdyo programları farklı seçeneklerdeki seçmeli dersleri takip eden öğrencilerin etkileşimine olanak sağlamayı ve sentez yapma yeteneğini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle birinci ve ikinci sınıf programları ile üçüncü ve dördüncü sınıf programları iki ayrı bütün oluşturacak şekilde düzenlenir. Farklılaştırılan bu iki stüdyo aşaması arasındaki geçiş, ikinci aşama için veri toplamak üzerine düzenlenen yaz stajı ile gerçekleştirilmiştir. Bölümümüzde sunulan planlama stüdyoları yeni programa paralel olarak düzenlendiğinde yeni ders dizileri elde etmek mümkün olacaktır. Bu yeni ders dizilimi bu programdan destek alarak derslerin dönem içinde daha uygun hale gelmesini ve dolayısıyla derslere ve planlama stüdyolarına olan ilgiyi artırmaktadır. Bu ders dizisine ilişkin yeni organizasyonlar bir sonraki bölümde sunulacaktır. Tüm programın temel direği olarak kabul edilen planlama stüdyolarının düzeni ve temel ilkeleri aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

 

Planlama stüdyolarına ilişkin yeni organizasyonlar aşağıdaki avantajları sağlamaktadır:

a. gerekli olan ancak kavramsal ve teorik katkısı düşük olan veri toplama ve temel harita hazırlama gibi bazı iş yüklerinin azaltılması,

b. takip eden eğitim yıllarında alıştırma ve konu tekrarlarının en aza indirgenmesi,

c. planlama probleminin ve çözüm önerilerinin tartışılmasına harcanan sürenin önemli ölçüde artması.

 

Bu değerlendirmeler doğrultusunda 1. ve 2. sınıf stüdyolarından oluşan 1. etap stüdyoları ile 3. ve 4. sınıf stüdyolarından oluşan 2. etap stüdyolarının ana hedefleri yukarıda belirtilen şekilde tanımlanabilmektedir.