İdari Görevler

 

Bölüm Başkanı: Emine Yetişkul Şenbil, Profesör Dr.

Bölüm Başkan Yardımcıları: Yücel Can Severcan, Doçent Dr.

                                                   Olgu Çalışkan, Doçent Dr.

                       

 

Fakülte Üyelerinin İdari Görevleri

Emine Yetişkul Şenbil, Profesör Dr. 

Bölüm Başkanlığı

Birim Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi

Yatay Geçiş Başvuruları

Bölüm Performans Ölçütleri

Bölüm Derslerine İlişkin Katalog Çalışmaları

Bölge Planlama Yüksek Lisans ve Doktora Programı Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi (30 Aralık 2019)

 

Serap Kayasü, Profesör Dr.

Fakülte Kurulu Üyesi

Şehir Planlama Yüksek Lisans Koordinatörü

Bölüm Eğitim Komisyonu

Şehir ve Bölge Planlama Forum Sorumlusu

Doktora Yeterlilik Komitesi Üyesi (07.07.2020 3 yıl)

Necdet TEYMUR Bursu Değerlendirme Kurulu Üyesi

 

Çağatay Keskinok, Profesör Dr.

Mimarlık Fakültesi Dergisi Yazı Kurulu Üyesi

Üniversite Trafik Komisyonu Üyesi

Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi (30 Aralık 2019)

Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu Üyesi

 

Melih Pınarcıoğlu, Profesör Dr.

MATPUM Merkez Başkanı

 

Nil Uzun, Profesör Dr.

Harita ve Plan Belgeleme Birimi Koordinatörü

Prof.Dr.Gönül Tankut Ankara Kitaplığı Koordinatörü

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi (09.11.2020)

ODTÜ Ankara Yerleşkesi Mekansal Strateji ve Tasarım Danışma Komisyon Üyesi (24.05.2019)

 

Ela Babalık, Profesör Dr.

Fakülte Kurulu Üyesi

Mimarlık Fakültesi Yazı Kurulu Üyesi

AESOP Yönetim Kurulu Üyesi

TUBOP Bölüm Temsilcisi

ESDP Leuven European Modüle Programı Bölüm Sorumlusu

Bölüm Eğitim Komisyonu

GPEAN Yönetim Kurulu Başkanı (Ekim 2017-Ekim 2019)

Üniversite Trafik Komisyonu Üyesi

 

Burcu Erciyas, Profesör Dr.

Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

 

Anlı Ataöv, Profesör Dr.

Dekan Yardımcısı

ODTÜ Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (25.05.2017 tarihinden itibaren 3 yıl)

Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi (30 Aralık 2019)

 

Müge Akkar Ercan, Profesör Dr.

ERASMUS Yüksek Lisans Programı Koordinatörü

Ulusal/uluslararası Yayın Listelerinin Güncellenmesi

Kütüphane Koleksiyon Geliştirme Bölüm Temsilcisi

Mevlana Programı Koordinatörü

ODTÜ – Türk Silahlı Kuvvetleri Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

ODTÜ Konfiçyus Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (6 Şubat 2018 tarihinden itibaren 3 yıl)

TAÇDAM Yöneyim Kurulu Üyeliği

Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu Üyesi (22.01.2019)

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Koordinatörü

   

Bahar Gedikli, Profesör Dr.

ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOSAM) Danışma Kurulu Üyesi

Doktora Yeterlilik Komitesi Üyesi (07.07.2020 3 yıl)

 

Osman Balaban, Profesör Dr.

Üniversite Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi

Bölüm Eğitim Komisyonu

Mimarlık Fakülte Dergisi Derleyeni

Ankara Üniversitesi Ernst Reuter İskan ve Şehircilik UAM Danışma Kurulu Üyesi

Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı Yürütme Kurulu Üyesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Teşvik Komisyonu Üyesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Danışmanı (30.10.2019)

  

Olgu Çalışkan, Doçent Dr.

Bölüm Başkan Yardımcısı

Fakülte Yayın Kurulu Üyesi

ERASMUS Lisans Programı Koordinatörü

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Stüdyo Kolokyumları Sorumlusu

Bölümde Düzenlenen Söyleşilerin Koordinasyonu Sorumlusu

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Doktora Yeterlilik Komitesi Üyesi (07.07.2020 3 yıl)

 

Meltem Şenol Balaban, Doçent Dr.

Yan Dal Programı Koordinatörü

Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi (UEAM) Yönetim Kurulu Üyeliği (19 Kasım 2020)

Afet Yönetim Merkezi Yönetim Kurulu Merkez Müdürü (27 Ekim 2018, 3 yıl)

YÖK Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu Üyesi

 

Yücel Can Severcan, Doçent Dr.

Bölüm Başkan Yardımcısı

Lisans Koordinatörü

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü WEB Sayfası Koordinatörü

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Tanıtım Sorumlusu

Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu Üyesi (22.11.2019)

Bölüm Kalite Kontrol Koordinatörü (25.12.2019)

Doktora Yeterlilik Komisyonu Üyesi (07.07.2020 3 yıl)

GGIT Programı Doktora Yeterlilik Komitesi Üyesi (04.11.2019)

Bölüm Uzaktan Eğitim Koordinatörü

 

Burcu Özdemir Sarı, Doçent Dr.

BAP Komisyonu Üyesi (Ocak 2019)

 

Burak Büyükcivelek, Doçent Dr.

Lisansüstü Eğitim Koordinatörü (Ağustos 2020)

NED Üniversitesi Mimarlık ve Planlama Bölümünün UNESCO Sürdürülebilir Mega Kentler Kapsamındaki İşbirliği Koordinatörü

Doktora Yeterlilik Komitesi Üyesi (07.07.2020 3 yıl)

 

Duygu Cihanger M. Riberio, Dr. Öğretim Üyesi

Birinci Sınıf Öğrencileri Kayıt ve Eğitim Danışmanlığı

 

H. Eren Efeoğlu, Araş.Gör.

Bölümde Düzenlenen Söyleşilerin Koordinasyonu

 

Ayşegül Sarı, Araş.Gör.

Bölüm WEB Sayfası Sorumlusu

 

Selen Karadoğan, Araş.Gör.

Harita, Plan Belgeleme Birimi