2017-2018 İlhan Tekeli Doktora Tez Ödülü'nü alan Dr. Emrah Söylemez, "Sınır Bölgelerinde Sosyo-Mekansal Etkileşim ve Yönetişim: Türkiye'nin AB ve Gürcistan Sınır Bölgeleri" başlıklı doktora çalışmasının sunuşunu gerçekleştirecektir. Söyleşiye tüm ilgililer davetlidir.

 

Etkinlik Tarihi: 19 Kasım I 12:30 I @Kubbealtı


Son Güncelleme:
09/09/2020 - 22:00