Published Books
 

1. Günay Baykan (2011), Biga: Kenarından Geçilen Kent, Aydan Yayıncılık, Ankara

2. M.Ersoy, T.Şengül, C.Yoloğlu, G.Tunç, (2011) Sermaye Biçimleri ve Yerel Ekonomik Kalkınma, ODTÜ UPL Yayınları, Ankara.

3. M.Ersoy (Derl), (2010), Kuruluşundan Bugüne ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Eğitim Proğramının Gelişimi, ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara.

4. Pamir H., Pınarcıoğlu M. (2010) Toplu Konut Alanlarında Kentsel Çevresel Standartlar İçin Bir Çevre Değerlendirmesi, TOKİ, Ankara.

5. Kayasü S., Işık O., Uzun N., Kamacı E. (2009) Gecekondu, Dönüşüm, Kent, ODTÜ MFY, Ankara.

6. Ersoy, Melih (2009) Kentsel Planlamada Arazi Kullanım Standartları, TMMOB SPO Yayını, Ankara.

7. Keskinok, Çağatay H. (2007) G.Tankut, The Seljuk City, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara.

8. Aktüre Sevgi, Osmay Sevin, Savaş Ayşen (2007) Anılar: bir sözlü tarih çalışması, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara.

9. Ersoy, Melih (2007) Kentsel Planlama Kuramları, İmge Yayınları, Ankara

10. Barlas, M. Adnan, (2006) Urban Streets and Urban Rituals, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara.

11. Eraydın, Ayda (2006) Değişen Mekan: Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış:1923-2003, Dost Yayınevi, Ankara.

12. Baykan Günay,(2005), Türkiye Mimarlığı – Gelenek, Yöre, Doğu, Batı, Şehir Plancıları Odası Yayını, Ankara.

13. Bademli, Raci R. (2006) Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunması, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara.

14. Şenyapılı, Tansı Der.(2005) Cumhuriyet'in Ankara'sı, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.

15. Bademli, Raci (2005) Kent Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını.

16. Işık, Oguz,Pınarcıoğlu,Melih (2004)Yeni Kalkınmacılık:Bölgesel Kalkınmada Yeni Arayışlar, Avrupa Birligi GAP-GIDEM ortak yayını, Ankara.

17. Şenyapılı, Tansı (2004) Barakadan Gecekonduya, Ankara'nın Kentsel Dönüşümü:1923 -1960, İletişim Yayınları.

18. Tuna, Numan – Jean Greenhalgh – Jale Velibeyoğlu Der. (2004) Ilısu Ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2000 Yılı Çalışmaları, ODTÜ Tarihsel Ve Kültür Varlıklarının Araştırma Ve Değerlendirme Merkezi (TAÇDAM).

19. Tekeli, İlhan (2004) Katılımcı Demokrasi Ve Sivil Toplum Kuruluşları, SDD Yayınları

20. Kayasü, Serap ve Pınarcıoğlu, M. (2003). Yerel-Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Rekabet Gücünün Artırılması: Bölgesel Kalkınma Ajansları, İstanbul Ticaret Odası Yayını, 2003-8. İstanbul.

21. Tekeli, İlhan (2003) Eğitim Üzerine Düşünmek, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları

22. Aktüre, Sevgi (2003) Anadolu'da Demir Çaği Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 138

23. Tekeli İlhan – İlkin Selim (2003) Avrupa Birliği Türkiye ve Yerellik, IULA EMME Yayını, İstanbul.

24. Eraydın, Ayda, Bernard Fingleton ve Rafaelle Paci (2003), Regional Economic Growth, SMEs and Widert Europe, Ashgate, Aldershot.

25. Şenyapılı, Tansı, (2003) ODTÜ'lü Plancılar 1996-2003), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını.

26. Eraydın, Ayda (2002) Yeni Sanayi Odaklari: Yerel Kalkınmanın Yeniden Kavramlaştırılması, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara.

27. Tuna, Numan-Jale Velibeyoğlu Der. (2002) Ilısu Ve Karkamiş Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2000 Yılı Çalışmaları, ODTÜ Tarihsel Ve Kültür Varlıklarının Araştırma Ve Değerlendirme Merkezi (TAÇDAM).

28. Tuna, Numan - Jean Öztürk – Jale Velibeyoğlu Der. (2001) Ilısu Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmaları, ODTÜ Tarihsel Çevre Araştırma Ve Değerlendirme Merkezi (TAÇDAM).

29. Işık Oğuz ve Pınarcıoğlu M. Melih (2001) Nöbetleşe Yoksulluk Sultanbey Örneği, İletişim Yayınları, İstanbul.

30. Uzun, Cemile Nil (2001) Gentrification In Istanbul: A Diagnostic Study, Nederlandse Geografische Studies 285, Utrecht.

31. Bademli, Raci et al. (2001) Gelibolu Yarımadası Barış Parkı Uluslararası Fikir Ve Tasarım Yarışması: Projeler, Gelibolu Yarımadası TMP (Barış Parkı) Planlama Ve Danışma Bürosu, ODTÜ, Ankara.

32. Eraydın, A., Türel, A., Güzer, A, (2000) Konut Yatırımlarının Ekonomik Etkileri, TOKİ-ODTÜ Ortak Yayını.

33. Ersoy, Melih ve Çağatay Keskinok, Der.(2000) Mekan Planlama Ve Yargı Denetimi, Yargı Yayınevi, Ankara.

34. Güvenç, Murat, et al. (2000) Yoksulluk, TESEV Yayınları 21, İstanbul

35. Pınarcıoğlu, Melih (2000) Development of Industry and Local Change, METU, Faculty of Architecture Press, Ankara.

36. Işık, Oğuz (1999) Türkiye Kadın Atlası, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Yayın no:15, Ankara.

37. Işık, Oğuz, Murat Güvenç, Cem Behar, Sema Erder, ve Hakan Ercan (1999) Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Demografik Dönüşüm ve İzdüşümleri, Türk Sanayicileri ve İşadamlari Derneği (TÜSİAD), Yayın no: T/99-1-251, İstanbul.

38. Güvenç, Murat ve Işık, Oguz (1999) Emlak Bankası, 1926-1998, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve Emlak Bankası ortak yayını, İstanbul.

39. Tuna, Numan – Jean Öztürk Der. (1999) Ilısu Ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi, 1998 Yılı Çalışmaları, ODTÜ Tarihsel Çevre Araştırma Ve Değerlendirme Merkezi (TAÇDAM).

40. Günay, Baykan (1999) Urban Design Is A Public Policy, METU Faculty Of Architecture Press, Ankara.

41. Günay, Baykan (1999) Property Relations And Urban Space, METU Faculty Of Architecture Press, Ankara.

42. Tuna, Numan; Aktüre, Zeynep, Lynch, Maggie :Eds. (1998) Thracians And Phrygians: Problems Of Parallelism, Ankara: METU Faculty Of Architecture.

43. Keskinok, Çağatay (1997) State and The Reproduction of Urban Space; METU, Faculty Of Architecture Press, Ankara.

44. Bademli, Raci et al. (1997) Gelibolu Yarımadası Barış Parkı Uluslararasi Fikir Ve Tasarım Yarışması: Katalog/, Gelibolu Barış Parkı Uluslararası Yarışma Ofisi, ODTÜ, Ankara.

45. Bademli, Raci et al. (1997) Gelibolu Yarımadası Barış Parkı Uluslararası Fikir Ve Tasarım Yarışması: Kitap Gelibolu Barış Parkı Uluslararası Yarışma Ofisi, ODTÜ, Ankara.

46. Berkman, Gülden ve Osmay, Sevin (1996) 1984 Sonrasında Konut Kooperatifciliği, T.C. Başbakanlık TOKİ, Konut Araştırmaları Dizisi: 16, ODTÜ Basım İşliği, Ankara.

47. Türel, Ali Ve Balamir, Murat (1996) Konut Üreticileri, Mülk Konut, Kiralık Konut, T.C. Başbakanlık Topki, Konut Araştırmaları Dizisi: 14, ODTÜ Basım İşliği, Ankara.

48. Altaban, Özcan (1996) Toplu Konut Alanlarında Örgütlenme ve İşletme, T.C. Başbakanlık Toki, Konut Araştırmaları Dizisi: 13, ODTÜ Basım İşliği, Ankara.

49. Tuna Numan, Günay Baykan, Topaktaş Levent, Ülkenli Zeki Kamil (1996) Türkiye'de Toplu Konut Uygulamalarının Kentsel Gelişmeye Etkileri, T.C. Başbakanlık TOKİ, Konut Araştırmaları Dizisi: 9, ODTÜ Basım İşliği, Ankara.

50. Şenyapılı, Tansı (1996) 1980 Sonrasında Ruhsatsız Konut Yapımı, T.C. Başbakanlık Toki, Konut Araştırmaları Dizisi: 8, ODTÜ Basım İşliği, Ankara.

51. Eraydın Ayda, Türel Ali, Güzel, Alper (1996) Konut Yatırımlarının Ekonomik Etkileri, T.C. Başbakanlık Toki Konut Araştırmaları Dizisi: 3, ODTÜ Basım İşliği, Ankara

52. Tekeli, İlhan (1996) Türkiye'de Yaşamda ve Yazında Konut Sorununun Gelişimi; T.C. Başbakanlık Toki Konut Araştırmaları Dizisi: 2, ODTÜ Basım İşliği, Ankara.

53. Şenyapılı, Tansı, Türel, Ali (1996) Ankara'da Gecekondu Oluşum Süreci Ve Ruhsatlı Konut Sunumu, Habitat '96 Anısına, Batıbirlik Yayınları, No 1 Ankara.

54. Şenyapılı, Tansı, (1996) ODTÜ'lü Plancılar 1963-1995, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını.

55. Aktüre, Sevgi, Eda Ünlü (1996) Studies In Urban History/Kent Tarihi Çalişmalari, METU, Faculty Of Architecture Occasional Papers.

56. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sınıf Stüdyosu (1996) 2000'li yıllarda Selçuk, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1994-1995 ders Yılı 2. Sınıf Öğrenci Çalışmaları, Selçuk Belediyesi yayını.

57. Osmay, Sevin And C.Nil Duruöz, Der. (1995) Urban Sociology And Urbanization Selected Readings, METU, Faculty Of Architecture, Occasional Papers.

58. Göksu, Çetin (1995) Güneş Yeniden Doğuyor, Zirve Ofset, Ankara.

59. Şenyapılı, Tansı (1994) Kent, Planlama, Politika ve Sanat: Tarık Okyay Anısına Yazılar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi yayını, Ankara

60. Ersoy, Melih (1994) Kentsel Alan Kullanım Normları, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara.

61. Aktüre, Sevgi (1994) Anadolu'da Bronz Çaği Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

62. Berkman, Gülden (1994) Geography Of Health And Location Of Health Facilities In Ankara, METU Faculty Of Architecture, Ankara.

63. Balamir, Murat (1993) Ülkemiz Koşullarina Uygun Konut Üretim Modeli, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara.

64. Tekeli, İlhan, Der. (1993) Tarih İçinde Muğla, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara.

65. Tekeli, İlhan Ve İlkin Selim (1993) Max Von Der Porten Und Die Entstehung Der Staatlichen Wirtschaftsunternehmen In Der Türkei, Fes,İstanbul.

66. Tekeli, İlhan Ve İlkin Selim (1993) Türkiye ve Avrupa Topluluğu, Ümit Yayıncılık, Ankara.

67. Tankut, Gönül (1993) Ankara, Bir Başkentin İmarı, Anahtar Kitaplar, İstanbul.

68. Ersoy, Melih (1993) Yeni Liberal Politikalar ve Kentsel Sanayi, ODTÜ, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara.

69. Ersoy, Melih (1992) Development And Planning; ODTÜ, Department Of City And Regional Planning, Ankara.

70. Ersoy, Melih Der. (1992) Emperyalizm Gelişme ve Bağımlılık Üzerine, Verso Yayınları, Ankara.

71. Eraydın, Ayda (1992) Post-Fordizm ve Değişen Mekansal Öncelikler, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara.

72. Tankut, Gönül (1990) Mahalli İdareler Çevre El Kitabı Çevre Projesi (Tarihi Çevrenin Korunması), Ankara

73. Tekeli, İlhan ve İlkin, Selim (1987) Dünyada ve Türkiye'de Serbest Üretim Bölgelerinin Doğuş Ve Dönüşümü, Yurt Yayınları 16, Ankara.

74. Ersoy, Melih (1985) Göç ve Kentsel Bütünleşme, Türkiye Gelişme Araştırmaları Vakfı Yayını, Ankara.

75. Keskinok, H.Çağatay ve Ersoy, Melih, Der.(1984) Üretim Tarzlarının Eklemlenmesi Üzerine, Birey ve Toplum Yayınları, Ankara.

76. Esmer, Özcan ve Baran, Savaş, Der. (1983) Birinci Yangın Kurultayı Bildirileri, ODTÜ Mimarlık Fakültesi İşliği, Ankara.

77. İlhan TEKELİ ve Selim İLKİN (1982), Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu, Ankara: ODTÜ İdari İlimler fakültesi,Yayın No.39

78. İlhan TEKELİ (1982), Türkiye'de Kentleşme Yazıları, Ankara: Turan Kitabevi, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar 3

79. İlhan TEKELİ ve Selim İLKİN (1981), Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ankara: 50. Yıl Kuruluş Armağanı

80. İlhan TEKELİ ve Tarık OKYAY (1981), Dolmuşun Öyküsü, Ankara: Çevre ve Mimarlık Bilimleri Derneği

81. Tansı ŞENYAPILI (1981), Gecekondu: 'Çevre' İşçilerin Mekanı, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi

82. Yiğit GÜLÖKSÜZ (Derleyen, 1981), Türkiye Birinci Şehircilik Kongresi, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (2 Cilt)

83. Melih Ersoy (F.Eker ile Derleyen), Kent Planlamada Standartlar, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yayını No.12.

84. Melih ERSOY (Derleyen, 1980), Kaynakça: Kent Planlama ile İlgili Süreli Yayınlar, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yayın No.11.

85. İlhan TEKELİ (1980), Planlama Eğitim Programını Geliştirme Önerileri I, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ara Yayınlar Dizisi

86. İlhan TEKELİ (1980), Toplumsal Dönüşüm ve Eğitim Tarihi Üzerine Konuşmalar, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası

87. Tamer GÖK (Derleyen, 1980), Kent Planlamada Kuram ve Kılgı, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

88. Tamer GÖK (Derleyen, 1980), Türkiye'de İmar Planlaması, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

89. Raci BADEMLİ ve Sinan AKIŞIK (Derleyenler, 1979), Planlama Eğitim Programını Geliştirme Seminerleri, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ara Yayınlar Dizisi

90. İlhan TEKELİ (1979), Mekan Organizasyonlarına Makro Yaklaşım, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayın No.28

91. Melih ERSOY (1978), The Political Economy of Urban Areas, ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yayın No. 7.

92. İlhan TEKELİ ve İlber ORTAYLI (1978), Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi, 1.Kitap, Türk İdareciler Derneği, Bilimsel Araştırma Dizisi, 2

93. Sevgi AKTÜRE (1978), 19.Yüzyıl Sonunda Anadolu Kenti Mekansal Yapı Çözümlemesi, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi

94. Tansı ŞENYAPILI (1978), Bütünleşmemiş Kentli Nüfus Sorunu, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayın No.27

95. İlhan TEKELİ ve Selim İLKİN (1977), 1973 ve 1975 Seçimleri: Seçim Coğrafyası Üzerine Bir Deneme, İstanbul: Milliyet Yayınları

96. İlhan TEKELİ (1977), Bağımlı Kentleşme: Kırda ve Kentte Dönüşüm Süreci, Ankara: Mimarlar Odası Yayını,18

97. İlhan TEKELİ ve Selim İLKİN (1977), 1929 Dünya Buhranında Türkiye'nin İktisadi Politika Arayışları, Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi, Yayın No.30

98. Gönül TANKUT (1977), Kentsel Çevre Geometrik Plan İlişkileri, Ankara: Aynak Yayınevi

99. İlhan TEKELİ ve Erdoğan SORAL (1976), Halk Sektörü Sorunu, İstanbul: Gelişim Yayınları

100. İlhan TEKELİ, Yiğit GÜLÖKSÜZ ve Tarık OKYAY (1976), Gecekondulu, Dolmuşlu, İşportalı Şehir, İstanbul: Cem Yayınevi

101. Erhan ACAR (1975), Ankara: Osmanlı Anadolu Kentinde Mülkiyet-Doku İlişkileri, Ankara: ARP Organizasyon

102. İlhan TEKELİ ve Selim İLKİN (1974), Savaş Sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı, Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi, Yayın No.24

103. İlhan TEKELİ (1972), Bölge Planlama Üzerine, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi

104. İlhan TEKELİ (1971), Planlama ve Ülkesel Fiziki Planlama Üzerine, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayın No.17

105. Tuğrul AKÇURA (1971), Ankara: Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti Hakkında Monografik Bir Araştırma, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayın No.16

106. Sümer GÜREL (1970), Kent Planlamasına Giriş ve Çevre Kavramı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayın No.14

107. Rauf BEYRU (1970), Şehir Nüfusları - Gerçekler ve İstatistikler: İzmir Şehri Üzerine Bir İnceleme, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayın No.12

108. İlhan TEKELİ (1969), Sosyal Sistemler, Sosyal Değişme ve Yerleşme Yapısı, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi