Address:   Department of City and Regional Planning, Room: 56, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

Phone:      + 90 312 210 22 37

Fax:           + 90 312 210 79 65

E-Mail:       bozdemir@metu.edu.tr

 

Education: 

B.Sc., City and Regional Planning, Middle East Technical University (2000)

M.Sc., City Planning, Middle East Technical University (2003)

Ph.D., Spatial Planning, TU Dortmund (2010)

 

Taught Courses:

CRP301 Planning Studio V

CRP302 Planning Studio VI

CRP341 Urban Economics for Planners

CRP471 Principles of Housing

CRP328 Housing, Reinvestment and Household Behaviour

CP708   Data Analysis for Planners

Research interests: Urban Studies, Urban Economics, Housing  Economics, Housing Policy, Housing Processes

 

Selected Publications:

 

Özdemir Sarı, Ö.B., Özdemir, S.S., Uzun, N. (Eds.) (2019) Urban and Regional Planning in Turkey, The Urban Book Series, Switzerland: Springer.

Özdemir Sarı, Ö.B. (2019) Redefining the Housing Challenges in Turkey: An Urban Planning Perspective. In: Ö. Burcu Özdemir Sarı, Suna Senem Özdemir, Nil Uzun (Eds.), Urban and Regional Planning in Turkey (p. 167-184) The Urban Book Series, Switzerland: Springer.

Uzun, N., Özdemir Sarı, Ö.B., Özdemir, S.S. (2019) Urbanisation and Urban Planning in Turkey. In: Ö. Burcu Özdemir Sarı, Suna Senem Özdemir, Nil Uzun (Eds.), Urban and Regional Planning in Turkey (p. 1-9) The Urban Book Series, Switzerland: Springer.

Özdemir Sarı, Ö.B., Özdemir, S.S., Uzun, N. (2019) Evaluation of the Issues and Challenges in Turkey’s Urban Planning System. In: Ö. Burcu Özdemir Sarı, Suna Senem Özdemir, Nil Uzun (Eds.), Urban and Regional Planning in Turkey (p. 281-287) The Urban Book Series, Switzerland: Springer.

Özdemir Sarı, Ö.B., Aksoy Khurami, E. (2018) Housing affordability trends and challenges in the Turkish case, Journal of Housing and the Built Environment(online first) https://doi.org/10.1007/s10901-018-9617-2.

Sarıoğlu Erdoğdu, G.P., Özdemir Sarı, Ö.B.(2018) Householder satisfaction in apartment block neighbourhoods: case of Ankara, Turkey, Journal of Urban Planning and Development(144:1), DOI 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000412.

Aksoy, E., Özdemir Sarı, Ö.B.(2017). The role of housing and living conditions in industrial competitiveness of regions: the case of Ankara, RSA Winter Conference, London, 16-17 November, 2017.

Özdemir Sarı, Ö.B., Aksoy, E. (2017). Housing conditions of tenants in the private rented sector: the Turkish case, ENHR 2017 Conference, Tirana, 04-06 September, 2017.

Özdemir, S.S., Özdemir Sarı, Ö.B., Uzun, N. (Der.) (2017) Kent Planlama (Urban Planning), Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Özdemir Sarı, Ö.B. (2017) Kent Ekonomisi ve Kentsel Planlama (Urban Economics and Urban Planning). Suna Senem Özdemir, Ö. Burcu Özdemir Sarı, Nil Uzun (Der.), Kent Planlama içinde (s. 309-327) Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Özdemir Sarı, Ö.B., Aksoy, E. (2016) Excess Production, Rising Prices and Declining Affordability: Turkish Housing Experience, in I. Wroot (ed.) AMPS Conference Publication Series 8. Government and Housing in a Time of Crisis: Policy, Planning, Design and Delivery. Liverpool John Moores University, Liverpool, 08-09 September 2016, pp.162-170.

Özdemir Sarı, Ö.B. (2016) Kent ve Bölge Planlama Alanına Ekonomi Disiplininin Sağlayabileceği Katkılar Üzerine Bir Değerlendirme, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 40. Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Kasım 2016, Ankara, Türkiye.

Aksoy, E., Özdemir Sarı, Ö.B.(2016) Employing Income and Rent Variables in the Measurement of Housing Affordability Changes for Different Income Groups and Mode of Tenure: The Turkish Case, ENHR Comparative HousingWorking Group, OTB Delft, November 10-11, 2016.

Aksoy, E., Özdemir Sarı, Ö.B.(2016) Konuta Ekonomik Erişebilirlik Kapsamında TOKİ’nin Alt Gelir Gruplarına İlişkin Konut Faaliyetlerinin Bölgesel Ölçekte Değerlendirilmesi, 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Isparta, 1-2 Aralık, 2016.

Özdemir Sarı, Ö.B. (2015) Konut Açığı Söyleminden Konut Balonu Tartışmasına: Türkiye’nin Konut Üretim Performansı Üzerinden Konut Sorununu Yeniden Değerlendirmek, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Kasım 2015, Trabzon, Türkiye, 287-301.

Özdemir Sarı, Ö.B. (2015) Konut Üretiminde Aşırılık ve Stok Boşluk Oranları: Yenimahalle ve Altındağ Örnekleri, Konut içinde (s.73-84), Şubat 2015, Ankara, Türkiye.

Özdemir Sarı, Ö.B. (2014) Empirical Investigation of Owner-Occupiers’ Reinvestments in Housing: The Case of Ankara, Turkey, Journal of Housing and the Built Environment(29:1), 79-104.

Özdemir Sarı, Ö.B. (2013) Konut Politikalarındaki Değişimin Mekansal ve Toplumsal Etkileri: 2002-2013 Döneminde Ankara Güneybatı Koridorundaki Gelişmeler, Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 4. Sempozyumu, Kasım 2013, Mersin, Türkiye, 67-80.

Özdemir Sarı, Ö.B.; Özdemir, S. (2013) Yönetim Sınırlarının Belirlenmesinde Kent Mekanını ve Yerel Toplumsal İlişkileri Anlamak: Ankara Çayyolu Örneği, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 37. Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Kasım 2013, İzmir, Türkiye, 447-462.

Özdemir Sarı, Ö.B. (2011) Macro Implications of Households’ Reinvestment Behaviour in Existing Housing Stock, METU JFA, (28:2), 127-143.

Özdemir Sarı, Ö.B. (2007) Mevcut Konut Stokunda Yeniden Yatırım: Hanehalkı Davranışının Üst Ölçekteki Etkileri, Planlama (2007/2), 35-42.

Özdemir, Ö.B. (2004) Türkiye’de Mevcut Yapılaşmış Alanlarda ve Yapı Stokunda Yeniden Yatırım ve Yasal Çerçevede Gereken Değişiklikler, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 27. Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Kasım 2003, Mersin, Türkiye, 181-189.

Özdemir, Ö.B. (2002) Reinvestment Decisions and Rehabilitation in Housing, XXX IAHS World Congress on Housing, September 2002, International Association for Housing Science, Coimbra, Portugal, 1927-1934.


Last Updated:
31/10/2022 - 23:11