Address:  Department of City and Regional Planning, Room: 60, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

Phone:     + 90 312 210 22 63

Fax:          + 90 312 210 79 65

E-Mail:     duruoz@metu.edu.tr

 

Education

PhD      Utrecht University

MSc      Regional Planning

             Middle East Technical University

BCP      Middle East Technical University

  

Taught Courses

CRP301 Planning Studio V

CRP302 Planning Studio VI

CRP105 Origins of Urbanism and the Process of Urbanization

CRP106 Urban Sociology

CRP478 Urban Residential Formation and Change in Turkish Cities

 

Research interests: Gentrification, urban residential transformation, urban sociology

 

Publications 

Uzun, N., 2017, “Kentsel Yenileme ve Dönüşüm” in  Kent Planlama S.S. Özdemir, Ö.B.Özdemir Sarı and N. Uzun (eds.) İmge Kitabevi, Ankara pp. 583-600

Özdemir, S.S.,  Özdemir Sarı, Ö.B., and Uzun, N., (eds.), 2017,  Kent Planlama, İmge Kitabevi, Ankara

Uzun, N., 2015, “Kentsel Dönüşüm ve Toplumsal Etkileri” in Konut, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara pp. 179-186 

Uzun, N., 2015, “İstanbul’da Şeçkinleştirme’nin Üç Aşaması: Cihangir, Galata ve Tarlabaşı Üzerinden bir Değerlendirme” in Neden, Nasıl ve Kim için Kentsel Dönüşüm, B. Duman and İ. Coşkun (eds.) Litera Yayıncılık, İstanbul pp.431-451

Uzun, N., 2013 “Urban Space and Gentrification in Istanbul in the Twentieth Century”  in The Economies of Urban Diversity, D. Reuschke, M. Salzbrunn  and K. Schönhärl (eds.) Palgrave Macmillan, New York, pp. 235-254

Uzun, N., 2012 “Urban Governance in Istanbul”  Urban Governance in Southern Europe, J. Seixas and A. Albet (eds.) Ashgate, London pp.209-221 

Eraydın, A., Armatlı-Köroğlu, B. and Uzun, N., 2012, “Importance of Social Capital in Coping with and Benefiting from New Economic Conditions” Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie,  Vol: 103, pp.222-239

Kayasü, S. and Uzun, N., 2009, “Kentsel Dönüşüm/Kentsel Yenileş(tir)me Kavramlarına Genel bir Bakış”  in Gecekondu, Dönüşüm, Kent, S. Kayasü, O. Işık, N. Uzun, E. Kamacı (eds.), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara,  pp.151-162 

Kayasü, S.,  Işık, O.,  Uzun,  N. and Kamacı,  E. (eds.), 2009, Gecekondu, Dönüşüm, Kent, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara

Uzun, N., 2007, “Globalization and Urban Governance in Istanbul” Journal of  Housing and the Built Environment  Vol: 22, pp.127-138

Uzun, N., 2006, “Kentsel Dönüşümde Yeni bir Kavram: Seçkinleştirme” in Değişen Mekân: Mekânsal  Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış: 1923-2003, A. Eraydın (ed.), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, pp. 340-360

Uzun, N., 2006 “Ankara’da konut alanlarının dönüşümü: Kentsel dönüşüm projeleri” in Cumhuriyet’in ‘Ankara’sı, T. Şenyapılı (ed.), ODTÜ Yayıncılık, Ankara,  pp. 198-215

Uzun, N., 2006, “İstanbul’da Seçkinleştirme (Gentrification): Örnekler Ve Seçkinleştirme (Gentrification) Kuramları Çerçevesinde Bir Değerlendirme”  in  İstanbul’da Soylulaştırma: Eski Kentin Yeni Sahipleri, D. Behar  and T. İslam (eds.) Bilgi Üniversitesi Yayınları 122, İstanbul pp. 31-42

Uzun, N., 2006, “Yeni Yasal Düzenlemeler ve Kentsel Dönüşüme etkileri” Planlama, No: 36,  2006/2, pp. 49-52

Uzun, N., 2005, “Residential Transformation of Squatter Settlements: Urban Redevelopment Projects in Ankara”, Journal of  Housing and the Built Environment Vol: 20, pp.183 - 199

Uzun, N., 2003,  “The Impact of Urban Renewal and Gentrification on Urban Fabric: Three Cases in Turkey”, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie,  Vol: 94, pp.363-375 

Uzun, N., 2002, “Kentte Yeni bir Dönüşüm Süreci ve Yasal Düzenlemeler” Planlama, Sayı: 2002/1, pp.37-44

Uzun, N., 2001, Gentrification in Istanbul: A Diagnostic Study, Utrecht, KNAG/Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Universteit Utrecht (Netherlands Geographical Studies  No 285)


Last Updated:
12/10/2023 - 12:22