Address:   Department of City and Regional Planning, Annex Building, Room: 310, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

Phone:      + 90 312 210 22 44

Fax:          + 90 312 210 79 65

E-Mail:      mbalaban@metu.edu.tr

URL:         https://avesis.metu.edu.tr/mbalaban

 

Education: 

B.Sc., City and Regional Planning, Middle East Technical University (1998)
M.Sc., Urban Design, Middle East Technical University (2001)
Visiting scholar in Section 5.4. Hydrology, GeoForschungZentrum (2005)
Ph.D., City and Regional Planning, Middle East Technical University (2009)
Ph.D., Urban Engineering, The University of Tokyo (2012)

 

Taught Courses (Current): 

CRP238 Introduction to Geographic Information Systems in Planning (MUST)

CRP301 Planning Studio V (MUST)

CRP302 Planning Studio VI (MUST)

CRP404 Contemporary Issues in City and Regional Planning (ELECTIVE)

 

Taught Courses (Past):

CRP201 Planning Studio III (MUST)

CRP202 Planning Studio IV (MUST)

CRP338 Introduction to GIS in Planning Practice (MUST)

EQS508 Principles of Disaster Risk Management and Risk Reduction (MUST)

 

Research interests: Risk Management and Mitigation Planning, Urban Flood Risk Management, GIS-based Modeling for Mitigation Planning [Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması, Kentsel Taşkın Risk Yönetimi, Sakınım Planlamasında CBS-Temelli Modelleme]

 

Research Projects:

 

2021 – 2024 UDAP (Ulusal Deprem Araştırmaları Programı) “KENTSEL SİSMİK DİRENÇLİLİK DEĞERLENDİRMESİ İÇİN BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ: TÜRKOĞLU, KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ”, İç İşleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı, Araştırmacı/Researcher

2020 - 2022 CRAFT: DEVELOPING A NOVEL CLIMATE CHANGE RISK ASSESSMENT FRAMEWORK FOR CULTURAL HERITAGE IN TURKEY (funded by UK Arts and Humanities Research Council AHRC, Global Challenges Research Fund GCRF), Diğer Ülkelerdeki Kamu Kurumları Tarafından Desteklenmiş Proje, Araştırmacı/Researcher

2020 - 2022 NET: NEW TECHNOLOGIES AND PARTICIPATORY APPROACHES FOR DISASTER RESILIENCE (Funded by UK Royal Academy of Engineering, Project Coordinator: Univ. of Plymouth), Diğer Ülkelerdeki Kamu Kurumları Tarafından Desteklenmiş Proje, Araştırmacı/Researcher

2020 - 2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, MEKANSAL PLANLARDA ESAS ALINACAK SAKINIM ÖNLEMLERİVE RİSK AZALTIM KRİTERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İŞİ, CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Araştırmacı/Researcher

2020 - 2020 İRAP Hazırlanması konusunda Rize ve Tekirdağ İllerinde ilgili İl AFAD Müdürlükleri yapılacak çalışmaların Kılavuza göre UygulanmasıProjesi, Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Proje Yürütücüsü/ Project Coordinator

2019, TICA-JICA Cooperation Program Supported Project, “Third Country Training Programme on Disaster Risk Management and Building Disaster Resilient Communities” (Afet Risk Yönetimi ve Afete Dirençli/Dayanıklı Toplumlar İnşa Etme üzerine 3. Ülke Eğitim Programı), as Project Coordinator.

2019, With Ministry of Interior, Disaster and Emergency Management Authority, “Updating Guidelines for Provincial Risk Reduction Plan Preparation by Pilot Implementation Project” (İl Risk Azaltma Planı Hazırlama Kılavuzu Güncellenmesi ve Pilot Uygulama Projesi, İç İşleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı ile), as Project Coordinator.

2018 - 2019 METU Scentific Research Project Fund (YÖP-202-2018-2853) “Türkiye'deki UNESCO Dünya Miras Alanlarının Maruz Kaldığı Doğal ve İnsan Kaynaklı Tehlikelerin Mekansallaştırılması”, as Project Coordinator.

 

Selected Publications:

 

Uluç A., Şenol Balaban M., Yıldırım Esen S. (2021) ‘Kültürel Miras Yangın Risk Yönetimi Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme: Ingiltere Ve Türkiye Örnekleri’, TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, cilt.0, sa.24, ss.205-221, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluç, A , Şenol-Balaban, M . (2019). ‘The Comparison of Institutional Frameworks Regarding Risk Management for Conservation of Cultural Heritage by Focusing on UNESCO World Heritage Sites: The Cases of the UK, Japan and Turkey’. Resilience , 3 (2) , 247-267 . DOI: 10.32569/resilience.618752

Şenol Balaban M. (2019). ‘Afete dirençli yerleşimler oluşturmak, Afet risklerini azaltma planı (Creating disaster resilient settlements: Disaster risk reduction plan)’ Bilim ve Ütopya, vol.25, pp.29-34 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şenol Balaban M. (2019). ‘Marmara Depremlerinin 20. Yılında Kentlerimiz Doğal ve Çevresel Tehlikelere Hazır mı? (Commemorating the 20th Anniversary of the Marmara Earthquakes: Are Our Cities Ready to Sustain Natural and Environmental Hazards?) Mimarlık, pp.20-24 (Other Refereed National Journals)

Uluç A., Şenol-Balaban M. 2019 ‘Investigating the City of Safranbolu World Heritage Site with its Natural Threats’, in Proceedings of International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards, 25-27 September 2019, Karabük, TURKEY (International)

Şenol-Balaban M. 2019 ‘Doğal Kaynaklı Tehlikelere Maruz Kültürel Miras Alanları ve Afet Risk Yönetimi Üzerine”, at Emre Madran’ın İzinde: Edep Ya hu Buluşmaları-6, 26 September 2019, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara, TURKEY (National)

Adıkutlu S. & Şenol-Balaban M. 2019 ‘Urban resilience to disasters: learning from Turkish urban regeneration experiences’ in Proceedings of Annual Conference of Association of European Schools of Planning (AESOP), 9-13 July 2019, Venice, ITALY (International)

Uluç A., Boukaze-Khan D., Şenol-Balaban M. 2019 ‘The Comparison of Different Institutional Frameworks Regarding Risk Management for Conservation of Cultural Heritage: the Case of Britain, Japan and Turkey UNESCO World Heritage Sites’, in Proceedings of International Disaster and Resilience Congress - From Risk to Resilience, 26-28 June 2019, Eskişehir, TURKEY (International)

Çelik A., Şenol-Balaban M., Askan A., Karim Zadeh Naghshineh S. 2019, ‘Evaluation of Historical And Future Urban Risks of Erzincan City by Using Ground Motion Simulation’, in Proceedings of International Disaster and Resilience Congress - From Risk to Resilience, 26-28 June 2019, Eskişehir, TURKEY (International)

Şenol-Balaban M. 2019 ‘International Cooperation and Local Diversities for Disaster Resilient Communities’, as Invited Panelist and Chair, at International Disaster and Resilience Congress - From Risk to Resilience, 26-28 June 2019, Eskişehir, TURKEY (International)

Şenol Balaban M. (2019) Hazard-Prone Cities and Recent Challenges in the Case of Urban Transformation Experience of Turkey. In: Özdemir Sarı Ö., Özdemir S., Uzun N. (eds) Urban and Regional Planning in Turkey. The Urban Book Series. Springer, Cham (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-05773-2_12#citeas)

Balaban O. & Şenol-Balaban M., 'Daha Adil ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yeşil Ekonomi Yaklaşımı Seçenek Olabilir Mi?', Mimarlık, Eylül-Ekim 2017, 397, sf. 67-72. (http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=411&Re...

Şenol-Balaban M., 2017. ‘Afet Risk Yönetimi Terminolojisi’. M. Şenol-Balaban [Der.], Kent, Planlama ve Afet Risk Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, sf. 107-134, Eskişehir. (https://kitapsatis.anadolu.edu.tr/kentler-planlama-ve-afet-risk-yonetimi...)

Şenol-Balaban M. ve Keskinok H. Ç., 2017. ‘Afet Sakınım Planlaması ve Uygulamaları’. M. Şenol-Balaban [Der.], Kent, Planlama ve Afet Risk Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, sf. 167-192, Eskişehir. (https://kitapsatis.anadolu.edu.tr/kentler-planlama-ve-afet-risk-yonetimi...)

Şenol-Balaban M., 2017, ‘Afet Risk Yönetimi, Sakınım Planlaması ve Dirençli Kentler’. Kentsel Planlama: Kavramlar, Konular, Güncel Tartışmalar, Suna Senem Özdemir, Ö. Burcu Özdemir Sarı ve Nil Uzun (Der.), İmge Yayınevi, sf. 521-549, Ankara (https://www.imge.com.tr/product_info.php?products_id=164360)

Şenol-Balaban M., 2016, ‘An Assessment of Flood Risk Factors in Riverine Cities of Turkey: Lessons for Resilience and Urban Planning’, METU Journal of the Faculty of Architecture, 33(2), pp. 45-71. DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.3 (http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2016203.pdf)

Balaban O. and Şenol-Balaban M. 2015 ‘Adaptation to Climate Change: Barriers in the Turkish Local Context’, TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment, pp. 7-22, DOI: 10.6092/1970-9870/3650 (http://www.tema.unina.it/index.php/tema/article/view/3650)

Şenol-Balaban, M., 2011, ‘Analysis of Accessibility and Adequacy of Current Open Spaces as Evacuation and Temporary Shelter Sites in Fatih District of Istanbul’, File 26, September 2011, pp. 44-53, Chamber of Architects of Turkey Ankara Branch Publication (in Turkish). [‘İstanbul Fatih İlçesi Mevcut Açık Alan Stokunun Acil Tahliye ve Geçici Barınma Alanları Olarak Kullanılması Durumunda Erişilebilirlik ve Yeterlilik Analizi Üzerine Bir Çalışma’, Dosya 26, Eylül 2011, sf.44-53, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını] (http://www.mimarlarodasiankara.org/dosya/dosya26.pdf)

Şenol-Balaban, M., 2011, ‘A Study on the Spatial Distribution of Evacuation Sites due to Earthquake Risk in the City of Istanbul by using GIS Techniques’, pp. 89-100, in Proceedings of the Japan-China Joint Workshop on Accident Prevention and Disaster Mitigation Policy, 29 July 2011, GRIPS, (Tokyo, JAPAN)

Şenol-Balaban M., 2010, ‘Turkish Experience on Flood Risk Management’ in Proceedings of the 9th International Symposium on New Technologies For Urban Safety of Mega Cities in Asia - USMCA 2010, 13- 14 October 2010, held by International Center for Urban Safety Engineering (ICUS), Institute of Industrial Science (IIS). The University of Tokyo (Kobe, JAPAN)

Şenol-Balaban M., 2010, ‘Reducing Flood Vulnerabilities in Urban Areas of Turkey by means of Integrated Basin Management’ in Proceedings of the 15th Inter-University Seminar on Asian Mega-Cities’ in the International Symposium on City and Waterfront, 11-13 March 2010, held by The University of Tokyo (Tokyo, JAPAN)

Şenol-Balaban M., 2008, ‘Global Warming, Flood Disasters and Turkey’ pp. 58-70 in Proceedings of Flood Conference for 5th World Water Forum, 19-20 June 2008 held by State Hydraulic Works, Edirne (in Turkish). [‘Küresel Isınma, Taşkın Afetleri ve Türkiye’, sf. 58-70, DSİ Taşkın Konferansı Bildiri Kitabı, 19-20 Haziran 2008, Edirne]

Şenol M., 2005, ‘Floods and Flood Management’ pp. 119-124 in the International Book of Architects and Disasters: Summer School 2004 held by International Union of Architects (UIA), edited by Emine Komut, Ankara

 

Scholarships and Grants:

 

ERASMUS + Academic Staff Mobility (KA 107) in NHDR at Niigata University, JAPAN (23-27 April 2018)

Japanese International Cooperation Agency (JICA) Scholarship for Long-term Training Program on Strengthen Disaster Research Capacity at the University of Tokyo (2009-2012)

ProVention Consortium Research and Action Grants for Disaster Reduction, 2007-2008 (nine months)

Research Scholarship by Section 5.4. in GeoForschungZentrum-Potsdam between October 1, 2004 – March 31, 2005 (nine months) 

‘The Pre-Open Meeting Training Seminar: Urbanization and Global Environmental Change’ as part of the 6th Open Meeting of the Human Dimensions of Global Environmental Change Research Community (IHDP), GERMANY, 2005, reimbursed by Cologne-Bonn Savings & Loan Bank

EU Intensive Course on Disaster Prevention and Reduction with Emphasis on Floods and Droughts, CZECH REPUBLIC, 2005, reimbursed by The Czech University of Agriculture Prague and GeoForschungsZentrum-Potsdam 

International Course on ‘Managing Floodplain Development through the NFIP’, FEMA, in Emmitsburg-MARYLAND, USA, 2003, reimbursed by US Government

  

Administrative Duties:

 
Board Member of Applied Ethic Research Center at METU since November 2018 [Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi]

Director of Disaster Management Implementation and Research Center (DMC) at METU since August 2018 [http://dmc.metu.edu.tr/; ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü]

Minor Program Coordinator of Department of City and Regional Planning since 2014 [Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yan Dal Koordinatörü]


Last Updated:
28/03/2022 - 14:47