Jansen ve Ankara: Harita, Plan ve Eskizlerle Başkentin Tasarım Öyküsü

13 Aralık 2018, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, TED Üniversitesi (TEDÜ) Mimarlık Fakültesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğinde, Goethe Institut Ankara katkılarıyla Başkent Ankara'nın planlama tarihinde etkin bir yere sahip olan Hermann Jansen üzerine Uluslararası Jansen ve Ankara Sempozyumu düzenlenmiştir. Bu sempozyum kapsamında Cumhuriyetin başkenti Ankara'yı planlamış olan Hermann Jansen'in ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Arşivi'nden derlenen özgün el çizimleri ile eskiz, plan ve tasarım çalışmaları ve Berlin Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Mimarlık Arşivi'nden erişilen şehir planı örnekleri, 'Jansen ve Ankara: Harita, Plan ve Eskizlerle Başkentin Tasarım Öyküsü' sergisinde sunulmuştur.


Last Updated:
15/09/2020 - 00:11