Address:   Department of City and Regional Planning, Room: 53, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

Phone:      + 90 312 210 72 81

Fax:           + 90 312 210 22 97

E-Mail:       yetiskul@metu.edu.tr

Website: https://avesis.metu.edu.tr/yetiskul

 

Education

PhD         Kyoto University (2006)

MSc        Middle East Technical University (1998)

BCP        Middle East Technical University (1995)

 

Taught Courses

CRP231 Economics for Planners I

CRP232 Economics for Planners II

CRP301 Planning Studio V

CRP302 Planning Studio VI

CRP371 Planning Techniques

 

Research interests: Network and Transport Economics, Deregulation in Networks (Air and Rail Transport, Energy, Telecommunications), Urban Economics (Topics in Location Theory), Mathematical and Statistical Methods in Planning, Integrated Coastal Zone Planning and Management, Energy Efficiency in Urban Transport, (Un)Sustainability of Transport, Travel Behaviour of Individuals and Groups in Urban Areas, Models of Urban Transformation in Squatter Areas

 

Publications

 

Book Chapters

Yetiskul, E. (2012), “Havalimanları”, Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, s.134-136.

Yetiskul, E. (2012), “Kent Ekonomisi”, Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, s.189-192.

Yetiskul, E. (2012), “Yer Seçimi Kuramı”, Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, s.495-497.

Senbil, M. and Senbil Yetiskul, E. (2011) “Ulaşımda Enerji Verimliği Ülkemizdeki Son Durum Nedir”, in Yasal ve Yönetsel Boyutlarıyla Planlama, Varol, C et al.: eds., Bayindirlik ve Iskan Bakanligi, Ankara, pp. 205-211 (in Turkish).

Senbil Yetiskul, E. and Koksal A. (2010) “Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi, Bölgesel ve Ulusal Politika Girişimlerine Uluslararası Örnekler”, in Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Balas, L.: ed., Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, pp. 37-45, April (in Turkish).

Yetiskul, E., Matsushima, K. and Kobayashi, K. (2005) “Airline Network Structure with Thick Market Externality”, in Global Competition in Transportation Markets: Analysis and Policy Making, Kanafani, A. and Kuroda K.: eds., Elsevier, Amsterdam, pp. 143-163, March.

 

Refereed Articles

Yetiskul, E. and Senbil, M. (2012) “Public Bus Transit Travel Time Variability in Ankara (Turkey)”, Transport Policy, Vol. 23, 50-59. 

Yetiskul, E. and Senbil, M. (2010) “Energy Efficiency in Urban Transport”, METU, Journal of the Faculty of Architecture, Vol. 1 (27:1), pp. 185-200 (in Turkish).

Yetiskul, E. and Kanafani, A. (2010) “How the Presence of Low-cost Carrier Competition Affects Scheduling Differentiation”, Journal of Air Transport Management, 16, pp. 7-11.

Yetiskul, E., Matsushima, K. and Kobayashi, K. (2006) “Economies of Frequency and Airline Network Structure”, JSCE (Japan Society of Civil Engineers) Journal of Infrastructure Planning and Management, No.23, 3, September (in Japanese).

 

Proceedings and Presentations

Eceral, Ö. T., Yetiskul, E. and Sönmez, Ö. N. (2013), “Planning of the Coastal Areas in Turkey”, Proceedings of AESOP 27th Annual Congress, Dublin.

Senbil, M. and Yetiskul, E. (2012), “Motorization in Turkey: The Case of Passenger Cars”, Proceedings of AESOP 26th Annual Congress, Ankara. 

Yetiskul, E. and Senbil, M. (2012), “Factors Affecting Public Bus Transit Travel Time Variability in Ankara”, AESOP 26th Annual Congress, Ankara. 

Yetiskul, E. and Senbil, M. (2011) “Deregulation in Air transport and Possible Futures in Intercity Transport in Turkey”, Proceedings of Air Transport Research Society World Conference, Sydney.

Yetiskul, E. and Kobayashi, K. (2011) “Scheduling and Air Fare Competition”, Proceedings of Air Transport Research Society World Conference, Sydney.

Yetiskul E. and Senbil M. (2011), “Bir Planlama Aracı Olarak Piyasa Odaklı Planlama Kurumu: Uluslararası Örnekler ve Ülkemizdeki Mevcut Durum”, Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.15-24.

Şenbil M. ve Yetişkul E., (2010), “Kentsel Ulaşım Planlamasının Değişen Bağlamı ve Şehir Planlamaya Olan İlgisi”, I. Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1, s.595-609.

 

Research projects

JPI URBAN EUROPE, Mahalle Dönüşümündeki Politikalar ve Uygulamalar: Soylulaştırma 2.0, 2013-2016.

BAP I, Yurtiçi Havayolu Ulaşımı, Tahmini ve Mekansal Denge Analizi, 2011-2014.


Last Updated:
26/03/2024 - 12:21