Address:  Department of City and Regional Planning, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

Phone:     + 90 312 210 22 04
                 +90 312 210 22 58

Fax:          + 90 312 210 79 65

E-Mail:      keskinok@metu.edu.tr

 

Education:

B.Sc., CP, Middle East Technical University
M.Sc., PADM, Middle East Technical University
Ph.D., Middle East Technical University

 

Taught Courses:

CRP101 Planning Studio I

CRP102 Planning Studio II

CRP201 Planning Studio III

CRP202 Planning Studio IV

CRP301 Planning Studio V

CRP302 Planning Studio VI

CRP401 Planning Studio VII

CRP402 Planning Studio VIII

CRP495 Urban Political Analysis

CRP499 Seminar in Selected Urban Political Issues

CRP382 Legal and Administrative Aspects of Planning

UPL507 Politics of Space

UPL601 Urban Space and Politics

 

Research interests: Urban Politics, Politics of Urbanization and Spatial Organization, Physical Planning, Design Policies

 

Selected Publications:

 

"Türkiye'nin (Ulusal Devletine Karşı) Yeniden Yapılanmasında Yerel Yönetim Reformu", Planlama, Şehir Plancıları Odası, 2003/4, ss.51-55.

"1930'lar Türkiyesinde Şehircilik Deneyimi", Atatürk'ün Halkçılık Programımın 83. Yılında Ulusal Kanal ve Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği Halkçılık Sempozyumu, 13-14 Eylül 2003, Ankara,

"Demokratik ve Etkin Yerel Yönetim Nasıl Olmalı", Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu (11-12 Temmuz 2003 Ankara), Tüm Bel-Sen, Kayhan Matbaası, İstanbul, ss.107-112, 125-127.

"Haluk Alatan ile Söyleşi. Önemli Bir Planlama Deneyimi: Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu", Planlama, Şehir Plancıları Odası yayını, 2002:4, ss.22-31

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Diyarbakır İli Alt Bölge Gelişme Planı Raporu (Plan Raporu, Yönetici Özeti, Köy Föyleri), GAP İdaresine Sunulan basılmamış proje raporu, Temmuz 2002, Ankara (M.Ersoy, O.Oyan, T.Şengül ve D.Taraklı ile birlikte).

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Elazığ İli Alt Bölge Gelişme Planı Raporu (Plan Raporu, Yönetici Özeti, Köy Föyleri), GAP İdaresine Sunulan basılmamış proje raporu, Temmuz 2002, Ankara (M.Ersoy, O.Oyan, T.Şengül ve D.Taraklı ile birlikte).

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Siirt İli Alt Bölge Gelişme Planı Raporu (Plan Raporu, Yönetici Özeti, Köy Föyleri), GAP İdaresine Sunulan basılmamış proje raporu, Temmuz 2002, Ankara (M.Ersoy, O.Oyan, T.Şengül ve D.Taraklı ile birlikte).

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Mardin İli Alt Bölge Gelişme Planı Raporu (Plan Raporu, Yönetici Özeti, Köy Föyleri), GAP İdaresine Sunulan basılmamış proje raporu, Temmuz 2002, Ankara (M.Ersoy, O.Oyan, T.Şengül ve D.Taraklı ile birlikte).

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Batman İli Alt Bölge Gelişme Planı Raporu (Plan Raporu, Yönetici Özeti, Köy Föyleri), GAP İdaresine Sunulan basılmamış proje raporu, Temmuz 2002, Ankara (M.Ersoy, O.Oyan, T.Şengül ve D.Taraklı ile birlikte).

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Tunceli İli Alt Bölge Gelişme Planı Raporu (Plan Raporu, Yönetici Özeti, Köy Föyleri), GAP İdaresine Sunulan basılmamış proje raporu, Temmuz 2002, Ankara (M.Ersoy, O.Oyan, T.Şengül ve D.Taraklı ile birlikte).

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Muş İli Alt Bölge Gelişme Planı Raporu (Plan Raporu, Yönetici Özeti, Köy Föyleri), GAP İdaresine Sunulan basılmamış proje raporu, Temmuz 2002, Ankara (M.Ersoy, O.Oyan, T.Şengül ve D.Taraklı ile birlikte).

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Van İli Alt Bölge Gelişme Planı Raporu (Plan Raporu, Yönetici Özeti, Köy Föyleri), GAP İdaresine Sunulan basılmamış proje raporu, Temmuz 2002, Ankara (M.Ersoy, O.Oyan, T.Şengül ve D.Taraklı ile birlikte).

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Bingöl İli Alt Bölge Gelişme Planı Raporu (Plan Raporu, Yönetici Özeti, Köy Föyleri), GAP İdaresine Sunulan basılmamış proje raporu, Temmuz 2002, Ankara (M.Ersoy, O.Oyan, T.Şengül ve D.Taraklı ile birlikte).

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Bitlis İli Alt Bölge Gelişme Planı Raporu (Plan Raporu, Yönetici Özeti, Köy Föyleri), GAP İdaresine Sunulan basılmamış proje raporu, Temmuz 2002, Ankara (M.Ersoy, O.Oyan, T.Şengül ve D.Taraklı ile birlikte).

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Hakkari İli Alt Bölge Gelişme Planı Raporu (Plan Raporu, Yönetici Özeti, Köy Föyleri), GAP İdaresine Sunulan basılmamış proje raporu, Temmuz 2002, Ankara (M.Ersoy, O.Oyan, T.Şengül ve D.Taraklı ile birlikte).

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Şırnak İli Alt Bölge Gelişme Planı Raporu (Plan Raporu, Yönetici Özeti, Köy Föyleri), GAP İdaresine Sunulan basılmamış proje raporu, Temmuz 2002, Ankara (M.Ersoy, O.Oyan, T.Şengül ve D.Taraklı ile birlikte).

Türk Sosyal Bilimler Derneği, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 21-23 Kasım 2001, Kırsal ve Mekansal Gelişme Açısından GAP Köye Dönüş Projesi, (Panelci)

"Türkiye'de Kent Planlamanın Sorunları ve Avrupa Birliği Süreci: Bir Karşıt Görüş", Avrupa Birliği Süreci ve Planlama (8 Kasım Dünya Şehircilik Günü bildiriler kitabı) Şehir Plancıları Odası yayını, Kasım 2002, Ankara, ss.129-137.

"Kent Yönetimi ve Planlama", Kentleşme ve Yerel Yönetimler (Sempozyum Bildirileri/ 25-26 Ocak 2002), Derleyen: M.Yeğin, Adana Kent Konseyi yayını, no.5, Mayıs 2002, Adana,

"Toplumsal, Ekonomik Süreçler ve Fiziki Planlama Başlıklı Bildiri Tartışması", 1968'den 21. Yüzyıla Ulusal Fiziki Planlama Semineri, TMMOB Mimarlar Odası yayını, Nisan 2002, Ankara, ss.82-85.

"Siyasal Bir Sorun Olarak Ankara Kentinin Kentleşme ve Planlama Sorunları" , Ankara'da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu (23-24 Haziran 2001), TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Ocak 2002, Ankara.

"Yeni Küreselleşmenin Kıskacında Kent ve Planlama", Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, Mimar-İst, 2001/3, ss.64-78.

"Üniversite-Meslek Odası İşbirliği", II. Planlama Kongresi, Planlama Eğitimini Yeniden Düşünmek, Sorunlar, Beklentiler, İlkeler, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Şehir Plancıları Odası, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım ve Yayın Merkezi, İstanbul 2002.

Kent Planlamayı Eşitlik ve Toplumsal Adalet Kavramları Çerçevesinde Yeniden Düşünmek", Geleceği Planlamak, TMMOB Şehir Plancıları Odası yayını, Ankara, 2001. 24. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Geleceği Planlamak (6-8 Kasım 2000, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir) konulu kolokyuma sunulan bildirinin basılmış hali.

"17 Ağustos Depremi, Kentleşme ve Planlama Sorunları Üzerine Düşünceler", Planlama, Şehir Plancıları Odası Dergisi, 2001/3, ss.33-39.

"Üniversitemizde Yeni Açılımlar İçin Düşünceler", ODTÜ'lü Dergisi, s:25, Ocak 2001, ss:30-31.

"Seçilmiş Bilirkişi Raporları", Mekan Planlama ve Yargı Denetimi, Yargı Yayınları içinde, ss.284-529. 

"Kent Planlama ve Uygulamasında Menfaat İhlali ve Dava Açma Ehliyeti", Mekan Planlama ve Yargı Denetimi, Yargı Yayınları içinde, ss.15-35.

"Mekan Planlama ve Yargı Denetimi, Yargı Yayınları", Ocak 2001, (derleme kitap, M. Ersoy ile birlikte)

Mimarlar Odası Kentleşme, Çevre ve Planlama Komitesi olarak, "Nasıl bir İmar Hukuku? Nasıl Bir İmar Düzeni?: Kentleşme, Çevre ve Yerleşmeler Planlama Çerçeve Yasası" 

"Deprem plansızlık ideolojisini suçüstü yakalamıştır", Mimarlık, n.295, Ekim 2000, ss.10-11.

"Mekana Sermaye Mantıklı ve Teknolojik Belirlenimci Yaklaşımın Planlama Bakış Açımızda Yarattığı Yıkım", İclal Dinçer (Derleyen), 3. Bin Yılda Şehirler: Küreselleşme, Mekan, Planlama, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yayını, Ekim 2000, İstanbul, ss.87-94, (23. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu'na sunulan bildiri, 8-9 Kasım 1999, İstanbul),

"Nasıl Bir Üniversite", Bilim ve Ütopya, Eylül 2000, n.75, ss.41-47.

"Yerel Yönetimler ve İmar Uygulamaları"; Mimarlar Odası'nın düzenlediği Panel ve Forum, 22 Eylül 2000, Isparta. 

"Atatürk Orman Çiftliği: Kuruluşu, Sorunları ve Gelişme Seçenekleri için Öneriler", Mimarlık, n.292, Nisan 2000, ss: 43-46.

"Deprem, Planlama ve Serbest Piyasa" Teori, n: 120, Ocak 2000.

"Bu büyük yıkım hangi politikaların sonucu?", Bilim ve Ütopya, Ekim 1999, n:64, ss: 14-16.

"Planlı Gelişmenin Reddi ve Sonucu", Bilim ve Ütopya, Eylül 1999, n:63, ss:60-61.

"Kentsel Mekanın Üretiminde Rastlantısallık Sorunu Üzerine", ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1998, c:18, n:1,2.

"Özelleştirme ve Kent Planlama", Teori, Şubat 1999, n: 109.

"The meaning of locality in globalist point of view", Latin Amerika ve Karayipler İktisatçılar Birliğinin düzenlediği Küreselleşme ve Kalkınma Sorunları Konferansına sunulan bildiri, 18-22 Ocak 1999, Havana. 

Mimarlar Odası, 75. Yılda Türkiye'de Planlama, Kentleşme, Koruma Politikaları ve Mimarlık Panel-Forum-Sergi, 4-5 Aralık 1998, Ankara, (Panelci).


Last Updated:
01/10/2020 - 22:27