Address: Department of City and Regional Planning, New Building, Room: 303, Middle East Technical University, Ankara, Turkey 

Phone: +90 312 210 62 26

Fax: +90 312 210 79 65

E-mail: uluc.aynur@gmail.com

 

Education

Ph.D., City and Regional Planning, Middle East Technical University (Ongoing)

M.Sc., Conservation of Cultural Heritage, Middle East Technical University (2014)

Business Administration, Anadolu University, 2014 (Distant Learning)

B.C.P., City and Regional Planning, Middle East Technical University (2011)

 

Taught Courses

CRP 301 Planning Studio V

CRP 302 Planning Studio VI

CRP 403 Urban Conservation Planning

CRP 401 Planning Studio VII

CRP 402 Planning Studio VIII

CRP 392 Urban Conservation Planning

 

Research Interest

Urban Conservation Planning, Conservation of Cultural Heritage, Disaster Risk Management, Mitigation Planning

 

Master Thesis

"Sustainable Urban Mobility in Historic Urban Landscapes: A Proposal for Antalya Kaleiçi", Unpublished Master's Thesis in Conservation of Cultural Heritage in Department of Architecture, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Middle East Technical University, December 2014, Ankara, Turkey

 

Exchange Programs

University for Foreigners, Perugia, Italy (1month Italian course), 2012-2013 Spring

Politecnico Di Torino, Torino, Italy, 2012-2013 Spring

CIVITAS Exchange Program, Bruges, Belgium (11-16 January 2016) (reimbursed by CIVITAS Capital)

Workshops-Summer Schools-Conferences

Disaster Risk Management of Turkey, 21th Round Table Meeting, 22 February 2019, METU, Ankara,Turkey .

Disaster Risk Management of Turkey, 20th Round Table Meeting, 16 March 2018, METU, Ankara,Turkey .

Safeguarding Cultural Heritage from Natural and Man-made Disasters, 23 January 2018, Danube University, Krems, Austria

Disaster Risk Management of Turkey, 19th Round Table Meeting, 24 March 2017, METU, Ankara,Turkey .

VEKAM Sözlü Tarih Çalıştayı, 11-12 November 2016, Ankara, Turkey.

"KNOW the PAST to BUILD THE FUTURE: LAND and PRODUCTS - Survey for Planning: New Technologies and Land Protection", Milano, Pisa,Alberobello, Locorotondo, Matera, Laterza, Bari, Grottaglie, Castellana Grotte, Noci,12-24 July 2015.

 

Conference Proceedings

(Şenol-Balaban M., Uluç, A., 2019). Türkiye'deki 17 UNESCO Dünya Miras Alanı'nın Karşılaştıkları Farklı Doğal Tehlikelerin CBS Aracılığıyla Ortaya Konulması ve Risk Azaltma Çalışmaları. Disaster Risk Management of Turkey 21th Round Table Meeting, METU, TURKEY, 22 February 2019 (Oral Presentation)

(Şenol-Balaban M., Uluç, A., 2019). Safranbolu ve Bursa-Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu Dünya Miras Alanları'nın Karşılaştıkları Doğal Tehlikeler Üzerine CBS Ortamında Bir Karşılaştırma.Disaster Risk Management of Turkey 21th Round Table Meeting, METU, TURKEY, 22 February 2019 (Poster Presentation)

(Uluç, A., Aydın N., 2018). How a Campus can be Disabled Friendly? The Case of METU, AESOP 10-14 July 2018, Published Abstract Book (p.642).

(Aydın N., Uluç, A., 2018). The Comparison of Different City and Regional Planning Education Systems. Focusing on Studio Education, AESOP 10-14 2018, Published Abstract Book p.646

(Kumtepe, E., Uluç, A., Aydın N., 2018). Kentsel Kültürel Miras Alanlarının Fiziksel, İşlevsel ve Sosyal Açıdan Dönüşümünün Tripadvisor Üzerinden Analizi: Ankara Hamamönü Örneği, ''Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu Değişim/Dönüşüm/Özgünlük''. 28-29-30 June 2019, Eskişehir.

(Uluç, 2018). Türkiye'deki UNESCO Dünya Miras Alanları'nı Koruma Sürecinde Afet Yönetiminin İncelenmesi. Disaster Risk Management of Turkey 20th Round Table Meeting, METU, TURKEY, 16 March 2018 (Oral Presentation)

(Uluç, A.& Şenol-Balaban M., 2017). Kültürel Miras Alanlarının Karşılaştığı Riskleri Diyalog(suzluk) Üzerinden Tanımlamak, Geçmiş | Bugün | Gelecek Arasındaki Diyalog, 26-27-28 October 2017, TED University, Published Extended Abstract Book (p. 47-54)

(Uluç, A.& Bilgin Altınöz, G., 2017). Diyaloğu Kamusal Açık Alanlar Üzerinden Okumak: Antalya Kaleiçi Örneği, Geçmiş | Bugün | Gelecek Arasındaki Diyalog, 26-27-28 October 2017, TED University, Published Extended Abstract Book (p. 123- 130).

(Uluç, A.&Özbilen B., 2017). An Emphasis On the Pedestrian Accessibility Measures of Ankara City Center, AESOP 10-14 July 2017, Published Abstract Book (p. 522).

(Uluç, A.,2016). Sürdürülebilir Kentsel Ulaşımın Bir Aracı Olarak Otopark Fiyatlandırması: Belgrad ve İstanbul Örneklerinin Karşılaştırılması, Sürdürülebilir Şehircilik Kongresi ve Sergisi 1: Kuramdan Pratiğe Sürdürülebilirlik, 20-21 April 2016, Eskişehir , Turkey

(Uluç A.& Altınöz Bilgin G., 2016). Planlama ve Kültürel Mirası Koruma Eğitimi, ''8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, 8. Türkiye Şehircilik Kongresi Bildiri Kitabı'', (2017), (p.719-740).

(Uluç A.& Altınöz Bilgin G., 2015). Tarihi Kentsel Peyzajlar ve Ulaşım İkileminin Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Kapsamında Ele Alınması: Antalya Kaleiçi Örneği, "ROTRASA 2015: Sürdürülebilir Ulaşım için Yol ve Trafik Güvenliği Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı", (2016), p.224-234.

(Lotfata, A. & Uluç, A.,2012). Socio-Spatial Resilience Strategic Planning Through Understanding Strategic Perspectives on Tehran and Bath, AESOP 2012, METU, Ankara, Turkey (Poster Presentation).

 

Research Projects

Researcher, METU Scientific Research Fund (YÖP-202-2018-2853) ''Türkiye'deki UNESCO Dünya Miras Alanları'nın Maruz Kaldığı Doğal ve İnsan Kaynaklı Tehlikelerin Mekansallaştırılması'' (coordinated by Assist. Prof. Dr. Meltem Şenol-Balaban)

 

Awards

Graduation with Third Rank Degree, Department of City and Regional Planning, METU, 2011.

Graduation with Third Rank Degree, Antalya Muratpaşa High School, 2005


Last Updated:
17/05/2022 - 01:08