CRP 212 City in History dersi kapsamındaki film gösterimleri serisinin ilki "Agora" 3 Mart Salı günü saat 18:00'da Kubbealtı'nda gerçekleştirilecektir. Gösterim herkese açıktır.


Last Updated:
09/09/2020 - 12:02