FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


Yılmaz İNKAYA, Inst. Dr. (1931-2003)

Graduated from the State Academy of Fine Arts as architect in 1959. Took part in Eastern Marmara Regional Planning Project. With his scholarship, obtained graduate diplomaa from Netherlands. Taught a course on urban infrastructure until 1975 in the Department of City and Regional Planning at Middle East Technical University. Prepared PhD thesis on housing cooperatives. Served as the President of the Chamber of Architects between 1971-1972.


Yılmaz İNKAYA,Öğ. Gör.Dr(1931-2003)


1959 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mimar olarak mezun oldu. Doğu Marmara Bölgesi planlaması çalışmalarında yer aldı. Burslu olarak Hollanda’da eğitim gördü. 1975 yılına kadar ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde kentsel altyapı konusunda dersler verdi. Doktora tezini konut kooperatifçiliği üzerine hazırladı. 1971-1972 döneminde Mimarlar Odası Genel Başkanlığı görevinde bulundu.