Project Title Project Team Funding Agency Begin Date End Date
Project Title Project Team Funding Agency Begin Date End Date
Improving urban green spaces Akkar Ercan Z. M. , Thompson I.(Principal Investigator) Public Agency in Other Countries 2001 2001
İstanbul'un eylem planlamasına yönelik mekansal gelişme stratetejileri araştırma ve model geliştirme (Spatial development strategies, research and model development for Istanbul Action Plan) Akkar Ercan Z. M. Other Formal Institution 2005 2006
Planning for sustainable communities in suburban residential neighbourhoods The case of Ümitköy Ankara Akkar Ercan Z. M. (Principal Investigator) , Açmaz Özden M. Office of the Governer 2005 2013
Interpretation of Settlement Pattern Changes in Turkey: The Case of İzmir Yetişkul Şenbil E. (Project Manager) , Şenbil M. (Project Coordinator), Ozdemir Sonmez N. (Project Coordinator) TUBITAK 2018 2021
PUMAH - Planning, Urban Management and Heritage Akkar Ercan Z. M. (Principal Investigator) , Bilgin Altınöz A. G. , Balaban O. , Ersoy M. 7th Framework Program 2012 2016
CA18110 Underground Built Heritage as Catalyser for Community Valorisation Akkar Ercan Z. M. (Principal Investigator) , Pace G.(Principal Investigator), Karagöz P. , Çetin Y. TUBITAK - EU COST Project 2019 2023
CA18137 European Middle Class Mass Housing (MCMH-EU) Akkar Ercan Z. M. (Principal Investigator) , Vaz Milheiro A.(Principal Investigator) TUBITAK - EU COST Project 2019 2023
RÜZGARDAN ENERJİ ÜRETİM MEKANLARININ YER SEÇİMİNDE GEÇERLİ SOSYO-EKONOMİK, KÜLTÜREL VE ÇEVRESEL ETKİ ALANLARINA İLİŞKİN "TOPLUMSAL DUYARLILIK" DEĞİŞKENLERİNİN BELİRLENMESİ ATAÖV DEMİRKAN A. (Principal Investigator) Higher Education Institution 2016 2016
Komana Koruma ve Geliştirme Eylem Araştırması: Arkeolojik Araştırmaların Toplumsal Süreçle Bütünleştirilmeleri Üzerine bir Deneme ATAÖV DEMİRKAN A. (Principal Investigator) , ERCİYAS D. B. Higher Education Institution 2017 2017
Co-benefits of green buildings, and the opportunities and barriers regarding their promotion Balaban O. (Principal Investigator) TUBITAK   2011 2012
Iklim Degisikligiyle Mücadele ve Uyum Konusunda Kent Yönetimlerinin Etkinliginin Arttırılması GEDİKLİ B. (Principal Investigator) , BALABAN O. Higher Education Institution 2014 2015
Yeşil İklim Yeşil Ekonomi - Greening the Climate, Greening the Economy Aşıcı A. A. (Principal Investigator), Balaban O. Other EU Funded Projects 2016 2017
Eskişehir-Bursa Yolu Çevresi Batı Koridoru Gelişme Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama Modeli Önerisi Keskinok H. Ç. (Principal Investigator) , Balaban O. (Principal Investigator) Municipality 2018 2019
Eskişehir Bursa Yolu 2. Etap Gelişim Şemalarının Oluşturulması ve Araştırma Raporunun Hazırlanması Balaban O. (Principal Investigator) , Keskinok H. Ç. (Yürütücü) Municipality 2019 2019
Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği BÜYÜKCİVELEK A. B. (Principal Investigator) Higher Education Institution 2018 2019
Komana Antik Kenti Kazı Ve Araştırması ERCİYAS D. B. (Principal Investigator) Higher Education Institution 2009 2009
Mihridat Krallık Coğrafyasında Savunma Sisteminin Tanımlanması Projesi ERCİYAS D. B. (Principal Investigator) Higher Education Institution 2011 2011
KOMANA (TOKAT) BİZANS DÖNEMİ SERAMİKLERİNİN HAMMADDE KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ ERTAŞ G. (Principal Investigator) , ERCİYAS D. B. , Er M. B. Higher Education Institution 2013 2013
Komana Arkeolojik Araştırmaları, Uzaktan Algılama Uygulamaları Ve Malzeme Analizi ERCİYAS D. B. (Principal Investigator) , SÜZEN M. L. , ÖZACAR A. A. Higher Education Institution 2012 2014
Hamamtepe Höyüğü Gec Bizans/Erken Beylik Kale Yerlesiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Anlaşılması ERCİYAS D. B. (Principal Investigator) Higher Education Institution 2014 2014
Tokat'ta Bizans'dan Osmanlı'ya Kırsal Yerleşimler ERCİYAS D. B. (Principal Investigator) , SÜZEN M. L. Higher Education Institution 2015 2016
Komana Koruma ve Geliştirme Eylem Araştırması: Arkeolojik Araştırmaların Toplumsal Süreçle Bütünleştirilmeleri Üzerine bir Deneme ATAÖV DEMİRKAN A. (Principal Investigator) , ERCİYAS D. B. Higher Education Institution 2017 2017
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Köye Dönüş ve Rehabilitasyon için Alt-Bölge Gelişme Planı Hazırlama Projesi Keskinok H. Ç. , Ersoy M. , Şengül H. T. , Oyan O. Prime Ministry 2001 2002
Gelişmekte Olan Ülkelerde Kent Merkezlerinin Çözülme Sürecinin Ankara Kent Merkezi Üzerinde İncelenmesi Keskinok H. Ç. (Principal Investigator) , Aksel B. Higher Education Institution 2003 2004
Mimarlık Fakültesi Harita Bilgi Merkezi Yeniden Yapılandırılması Projesi Keskinok H. Ç. (Principal Investigator) , Çalışkan O. Higher Education Institution 2003 2004
Yerel Ekonomik Kalkınma Ve Devletin Yeniden Ölçeklenmesi: Yerel Ekonomik Kalkınma Politikalarının Oluşturulmasında Yerel İş Topluluklarının Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme KESKİNOK H. Ç. (Principal Investigator) Higher Education Institution 2011 2011
Kentsel Ulaşım Planlamasında Politika Yapımı ve Karar Alma Süreçlerinin İzmir ve Ankara Kentlerinde Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi BAYIRBAĞ M. K. (Principal Investigator) , KESKİNOK H. Ç. Higher Education Institution 2016 2016
Konuta Ekonomik Erişebilirliğin Analizi ve Ölçüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi ÖZDEMİR SARI Ö. B. (Principal Investigator) , AKSOY E. Higher Education Institution 2016 2016
Ankara Kentsel Alanında Konut Stoku Boşluk Oranlarının İncelenmesi ÖZDEMİR SARI Ö. B. (Principal Investigator) , AKSOY E. Higher Education Institution 2018 2019
EKOLOJİK YERLEŞİMLERDE SOSYAL SÜREÇLERİN ANALİZİ : SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRESEL DENGELER PINARCIOĞLU M. M. (Principal Investigator) , TANYER A. M. , PEKERİÇLİ M. K. Higher Education Institution 2015 2016
Miselyum Tabanlı Biyolojik Bir Yapı Malzemesinin Laboratuvar Testleri Aracılığı İle Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi TANYER A. M. (Principal Investigator) , Atikoğlu C., KIZILKAYA N., ÇETİN Ö., Erol F., GÜNEY B. A. , et al. Higher Education Institution 2016 2020
Production of electricity from renewable energy sources (RES) Severcan Y. C. , Yetiş Ü.(Principal Investigator), Türel A., Kentel E. Municipality 2015 2015
Life in TOKI: Mass housing projects and low-income groups’ perception, assessment and use of public spaces Severcan Y. C. (Principal Investigator), Barlas A. TUBITAK   2014 2016
Children’s and Women’s Residential Satisfaction in Mass Housing Projects Built in the Context of Squatter Housing Regeneration in Ankara SEVERCAN Y. C. (Principal Investigator) Higher Education Institution 2016 2016
An alternative Approach to Top-Down Urban Design Process: Participatory Design Simulation in 100. Yıl Neighborhood (Rethink 100. Yıl) Severcan Y. C. (Principal Investigator) Other EU Funded Projects 2016 2018
The Link Between Urban Form, Air Quality and Childhood Asthma Severcan Y. C. (Principal Investigator) , Özden Üzmez Ö., Ulusoy Severcan E., Gaga E. E., Aydın N. TUBITAK 2020 2023
Third Country Training Programme on Disaster Risk Management and Building Disaster Resilient Communities Şenol Balaban M. (Principal Investigator) TICA-JICA Cooperation Program 2019 2019
İl Risk Azaltma Planı Hazırlama Kılavuzu Güncellenmesi ve Pilot Uygulama Projesi Şenol Balaban M. (Principal Investigator) , Uluç A. , Özgür B. Ministry of Interior Disaster and Emergency Management Presidency 2019 2019
Lisansüstü Tez Projeleri İçin Ortak Sarf Ve Yedek Parça Alımları UZUN C. N. (Principal Investigator) Higher Education Institution 2010 2010
CHANGE IN TOURIZM PLANNING APPROACH IN THE CASE OF SOUTH ANTALYA TOURISM AREA UZUN C. N. (Principal Investigator) , BARIN E. Higher Education Institution 2013 2013
Industrial Design Materials Experience Laboratory Realization Project UZUN C. N. (Principal Investigator) , OKURSOY M. E. Higher Education Institution 2013
Mahalle Dönüşümündeki Politikalar ve Uygulamalar: Soylulaştırma 2.0 Yetişkul Şenbil, E.  Other EU Funded Projects 2013 2016
Yurtiçi Havayolu Ulaşımı, Tahmini ve Mekansal Denge Analizi Yetişkul Şenbil, E.  Higher Education Institution 2011 2014
Interpretation of Settlement Pattern Changes in Turkey via İzmir Case Yetişkul Şenbil, E. (Principal Investigator) TUBITAK 2017