FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


Tarık OKYAY, Inst.Dr. (1943- 1981)

Studied civil engineering at Robert College in Istanbul. Received master’s degree from the Department of City and Regional Planning at METU. His master’s thesis, “Alternatif Boğaziçi Geçişlerinde Kullanıcı Yararları” [User Benefits in Alternative Bosphourus Passages] is a modelling study on social impacts of Bosphourus Bridge. Worked at State Planning Organization. In this institution, he took part in the reserach study of Hierarchy of Settlements in Turkey. At State Planning Organization his study on harbours was published. In 1969, entered METU Department of City and Regional Planning as teaching assistant. Received master’s degree from the Department of Transportation and Environmental Sciences at Birmingham University. In the Department of Geography at Bristol University, prepared PhD thesis on the “Railroad in the East-Anglia and Population Development in 19th Century”. From 1975 onwards taught transportation planning and spatial statistics in the Department of City and Regional Planning at METU. In 1979, received PhD from the Department of Geography at Bristol University. Worked at METU untill 1981.


Tarık OKYAY, Öğ. Gör. Dr. (1943-1981)


Robert Kolej’de inşaat mühendisliği eğitimi aldı. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 1968 yılında yüksek lisans derecesini elde etti. “Alternatif Boğaziçi Geçişlerinde Kullanıcı Yararları” üzerine yüksek lisans tezi, Boğaz Köprüsü’nün toplumsal sonuçlarını ortaya koyabilmeye yönelik bir modelleme çalışmasıdır. Devlet Planlama Teşkilatı’nda çalıştı. Bu kurumda Türkiye’de Yerleşme Kademelenmesi araştırmasında yer aldı. Türkiye’de limanlar üzerine yaptığı çalışma DPT tarafından yayınlandı. 1969 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne asistan olarak girdi. Birmingham Üniversitesi Ulaşım ve Çevresel Bilimler Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. Birmingham Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde “19. Yüzyılda East-Anglia’da Demiryolu ve Nüfus Gelişmesi” başlıklı tez çalışmasını hazırladı.  1975 sonrasında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde ulaşım planlaması ve mekânsal istatistik dersleri verdi. 1979 yılında Bristol Üniversitesi, Coğrafya Bölümü’nden doktora derecesini elde etti. 1981 yılına kadar ODTÜ’de çalıştı.