FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


R.Raci BADEMLİ, Prof. Dr. (1946-2003)

Graduated from the Department of City and Reional Planning at METU in 1967. Received master’s degree in 1970. Earned PhD from Massachusetts Institute of Technology. His PhD is on “Distorted and Lower Forms of Capitalist Industrial Production in Underdeveloped Countries: Contemporary Artisan Shops and Workshops in Eskişehir and Gaziantep, Turkey”. Has become associate professor in 1986 and professor in 1993. In 1967, took part in the master planning studies for Adana at Berksan &Topaloğlu Associate Architects and Planners Bureau. Between 1967-1968 worked at “Bureau d’Etudes et de Realizations Urbaines” (Paris) in Bassin Miniere Regional Planning Project. In 1969, worked at the Ministry of Construction and Resettlement. In 1971, took part in Çorum Binevler Housing Project conducted by A. & B. Çinici Associate Arhitects Bureau. Between 1989–1995 worked as the Director of Planning and Construction at the

Greater Municipality of Ankara. During these years conducted “Old Ankara”, “Unified Ankara”, “New Ankara”, “Green Ankara” and “Beautiful Ankara” projects. In 1987, won first prize from “Planning of the Historical City Center of Ankara: Ulus Project Competition”. Worked in the projects of United Nations and World Bank in Algeria, Afghanistan, Vietnam and China. Prepared urban planning expert reports on “Evaluating Post-Disaster Urban Reconstruction Capabilities of Afghanistan”, “Post-disaster Reconstruction Planning in El-Asnam (Chlef-Algeria)” and “Rehabilitation of the Casbah of Algiers (Algiers-Algeria)”. Conducted Gallipoli Peninsula Peace Park International Ideas and Design Competition Project. Worked as the Chairman of the Central Anatolian Regional Board for the Conservation of Natural and Historical Monuments. Took part in numerous research and implementation projects on petty production in industry, migration and employment, gecekondu and historical conservation.


R.Raci BADEMLİ,Prof. Dr. (1946-2003)


1967 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü bitirdi. 1970 yılında ODTÜ’de yüksek lisans, 1977 yılında “Distorted and Lower Forms of Capitalist Industrial Production in Underdeveloped Countries: Contemporary Artisan Shops and Workshops in Eskişehir and Gaziantep, Turkey” başlıklı çalışması ile Massachusetts Institute of Technology’den doktora derecesini aldı. 1986’da doçent, 1993 yılında profesör oldu. 1967 yılında Berksan-Topaloğlu Bürosu’nda yürütülmekte olan Adana Nazım Plan çalışmalarında yer aldı. 1967-1968 yıllarında Paris’te “Bureau d’Etudes et de Realisations Urbaines” de “Bassin Miniere” Bölge Planlama Projesi’nde çalıştı. 1969 yılında İmar ve İskân Bakanlığı’nda çalıştı. 1971 yılında Çinici Mimarlık Bürosu’nda yürütülmekte olan “Çorum Binevler Konut Projesi”nde yer aldı. 1989-1995 yılları arasında Ankara Büyükşehir İmar Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Bu dönemde “Eski Ankara”, “Bütünleşik Ankara”, “Yeni Ankara”, “Yeşil Ankara” ve “Güzel Ankara” Projelerini yönetti. 1987 yılında “Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Planlama Projesi Yarışması’nda ekibiyle birincilik elde etti. Yurt dışında Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası’nın Cezayir, Afganistan, Vietnam ve Çin’de gerçekleştirilen projelerinde çalıştı. “Afganistan’ın Afet Sonrası Kentsel Yeniden İnşa Kapasitesinin Değerlendirilmesi”, “Cezayir El-Asnam Kenti Afet Sonrası Yeniden İnşasının Planlaması”, “Cezayir Casbah Kentinin Rehabilitasyonu” üzerine uzman raporları hazırladı. Gelibolu Yarımadası Barış Parkı Uluslararası Düşünce ve Tasarım Yarışması Projesi’ni yürüttü. Orta Anadolu Doğal ve Tarihi Anıtları Koruma Bölge Kurulu başkanlığını yaptı. Sanayide küçük üretim, göç ve istihdam, gecekondu ve tarihsel koruma alanında çok sayıda araştırma ve uygulama projesinde yer aldı.