FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING


Ferenc VİDOR, Prof. Dr. (1924-2016)

Graduated from the Faculty of Architecture at Technical University of Budapest in 1951. In 1965, received master’s degree with his study on “Calculation and Climate Estimation”. Earned PhD in Technical Sciences in 1984. Entered Hungarian Academy of Sciences as research assistant in 1949. tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Tanács, 1949-1951Has became assistant professor at Technical University of Budapest in 1951. Between 1965-1968 via UNESCO, taught courses at METU Department of City and Regional Planning. Realised studies on on the urban development of Ankara. Participated in the planning studies for Ceyhan and Amasya cities. Although coming from the arcitectural tradition, concerned with the quantitative aspects of planning and worked on the methodology and estimation in city planning. At METU, taught the course “Planning Techniques and Methods”. Between 1974-1976 during his presence at Baghdat University served as the Director of the United Nations Environmental and Regional Planning. Between 1984–1996, served as the Head of the Institute of Urban Planning at Hungarian Academy of Science.


Ferenc VİDOR, Prof. Dr(1924-2016)


1951 yılında Budapeşte Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1965 yılında “Ölçme ve Hava Tahmini” çalışmasıyla yüksek lisans, 1984 yılında “Teknik Bilimler” alanında doktora derecelerini aldı. 1949 yılında tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Tanács, 1949-1951Macar Bilimler Akademisi’ne araştırma görevlisi olarak girdi. 1951 yılında Budapeşte Teknik Üniversitesi’nde yardımcı doçent oldu. 1965-1968 yılları arasında UNESCO kanalıyla geldiği ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde ders verdi. Ankara’nın kentsel gelişimi üzerine çalışmalar yaptı. Ceyhan ve Amasya kentlerinin planlama çalışmalarına katıldı. Mimarlık geleneğinden gelmesine karşın, planlamanın nicel tekniklerine ilgi duydu, kent planlamasında yöntem ve kestirim üzerine çalışmalar yaptı.  ODTÜ’de “Planlama Teknikleri ve Yöntemleri” dersini verdi. 1974–1976 yıllarında Bağdat Üniversitesi’nde bulunduğu dönemde Birleşmiş Milletler Çevre ve Bölge Planlaması Müdürlüğü görevini de üstlendi. 1984–1996 yılları arasında Macar Bilimler Akademisi, Kentsel Planlama Enstitüsü Başkanlığını üstlendi.