FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING

Welcome to
Department of City and Regional Planning

Department Information Established in 1961, the Department of City and Regional Planning is one of the oldest and largest schools of planning in Turkey. With more than 2,000 graduates and not less than 400 undergraduate and graduate students today, the Department of City and Regional Planning has played a key role not only in planning education but also in the development of urban research in Turkey.

Announcements

  • Doktora Yeterlilik Sınavı (Kasım 2018)

    Kasım 2018 döneminde Doktora Yeterlik Sınavı'na girecek öğrencilerin dikkatine: Doktora Yeterlik Sınavı'nın işleyişinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Sınav Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doktora Yeterlik Sınavı Yönergesi uyarınca geçen dönemlerde uygulandığı şekilde gerçekleştirilecektir.

  • SALI SÖYLEŞİLERİ.07: Şule Demirel “Influences of Gentrification on Identity in Urban Space” ve Arş. Gör. Damla Karagöz “Analyzing the Urban Perceptions and Spatial Experiences of Refugee Children” başlıklı doktora tezlerini sunacaklardır. Söyleşiye tüm ilgililer davetlidir.