FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING

Welcome to
Department of City and Regional Planning

Department Information Established in 1961, the Department of City and Regional Planning is one of the oldest and largest schools of planning in Turkey. With more than 2,000 graduates and not less than 400 undergraduate and graduate students today, the Department of City and Regional Planning has played a key role not only in planning education but also in the development of urban research in Turkey.

Announcements

  • DUYURU: Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doktora Yeterlik Sınavı Yönergesi'ne aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz:

    Doktora Yeterlik Sınavı Yönergesi (Mayıs 2019)

  • DUYURU: Salı Söyleşileri kapsamında, Prof. Dr. İlhan Tekeli, 'İzmir Modeli: İzmir İçin Demokratik Bir Belediyecilik Önerisi' başlıklı sunumunu 16 Nisan 2019 Salı günü saat 12.30'da Dekanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirecektir. 

    Söyleşiye tüm ilgililer davetlidir.