FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING

Welcome to
Department of City and Regional Planning

Department Information Established in 1961, the Department of City and Regional Planning is one of the oldest and largest schools of planning in Turkey. With more than 2,000 graduates and not less than 400 undergraduate and graduate students today, the Department of City and Regional Planning has played a key role not only in planning education but also in the development of urban research in Turkey.

Announcements

  • DUYURU: Şehir ve Bölge Planlama Yandal Programı için geçerli olan zorunlu ve seçmeli ders listesi güncellenmiştir.

  • DUYURU: Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - Lisans Ders Programı, 2017-2018 Eğitim yılı Güz ve Bahar döneminden başlayarak, tüm lisans öğrencilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.