FACULTY OF ARCHITECTUREDEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING

Welcome to
Department of City and Regional Planning

Department Information Established in 1961, the Department of City and Regional Planning is one of the oldest and largest schools of planning in Turkey. With more than 2,000 graduates and not less than 400 undergraduate and graduate students today, the Department of City and Regional Planning has played a key role not only in planning education but also in the development of urban research in Turkey.

Announcements

  • SALI SÖYLEŞİLERİ.01 - UKRAYNA İZLENİMLERİ

    4-13 Temmuz 2017 tarihlerinde ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım Stüdyosu kapsamında yapılmış olan Ukrayna alan gezisi izlenimleri sunulacaktır. Kiev ve Lviv kentlerini kapsayan gezi bağlamında yapılacak sunum ile Ukrayna’ya özgü kentsel yaşam, şehircilik ve mimarlık konuları irdelenerek katılımcılarla paylaşılacaktır.

  • DUYURU: ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonuçları (26 Ocak 2018) ilan edilmiştir.