CA18137 EUROPEAN MIDDLE-CLASS MASS HOUSING (MCMH) STAKEHOLDERS WORKSHOP

(Co)Designing for Quality of Life in Middle-Class Mass Housing: Exploring Challenges & Opportunities

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Ankara, Türkiye

30 Eylül - 1-2 Ekim 2022

CA18137 European Middle-Class Mass Housing (MCMH-EU) Paydaşlar Çalıştayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile UCL - Bartlett School of Planning iş birliği ile 30 Eylül - 2 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalıştay kapsamında, 11 farklı ülkeden 25 uzman katılımcı ile Ankara'da bulunan bir MCMH sahası sakinleri ağırlanmıştır.

 


Son Güncelleme:
08/10/2022 - 23:31