Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doktora Öğrencilerinin Dikkatine,

 

Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan Doktora Yeterlik Sınavına girecek öğrencilerin tez başlığı (71 no.lu programdaki tez başlığı şu anda çalıştığı tez başlığından farklı ise tez danışmanın olumlu görüşü ile Bölüm Sekreterliğine iletişime geçerek tez başlığının değiştirilmesi gerekmektedir.) ve yazın taramasını hangi alanda yapacağını belirttiği dilekçesini danışman onayı aldıktan sonra en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar Bölüm Sektererliğine mail olarak (hayriye@metu.edu.tr / yitugba@metu.edu.tr) iletilmesi gerekmektedir. Dilekçenin sekreterliğe tesliminden sonra öğrenci en geç 15 Mayıs 2021 tarihine kadar yazın taraması makalesini Bölüm Sekreterliğine (hayriye@metu.edu.tr/yitugba@metu.edu.tr) ve tez danışmanına teslim etmesi gerekmektedir.


Son Güncelleme:
13/04/2021 - 14:48