Salı Söyleşileri kapsamında, Dr. Nihan Oya Memlük Çobanoğlu, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde tamamladığı 'Egemenlik Bölgelerinin Konut Çevresi Ölçeğinde İşleyişi' başlıklı doktora çalışmasının sunumunu 2 Nisan 2019 Salı günü saat 12.30'da Dekanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirecektir. Söyleşiye tüm ilgililer davetlidir.


Last Updated:
01/10/2020 - 15:44